Buckai Szövetség Egyesület

Kommunikációs trükközésbe és érdekes lakossági fórum meghirdetésébe kezd a Szigetszentmiklósi Önkormányzat, hogy védje a Polgármester földjére épülő ipari parkkal kapcsolatban a védhetetlent! Közben újabb összefüggések körvonalazódnak!

Csepel-sziget közlekedése hatalmas veszélyben van a beruházás miatt!

2019. március 02. - Buckai Szövetség Egyesület

Újabb kommunikációs trükközésbe kezd a Szigetszentmiklósi Önkormányzat a polgármester földjére épülő, zűrös gazdasági háttérrel rendelkező, Csepel-sziget közlekedését komolyan és nagy mértékben veszélyeztető ipari parkkal, a Sámé hegyi ipari parkkal kapcsolatban!

Az Önkormányzat a szemfényvesztést azzal kezdte, hogy a beruházással kapcsolatban csak és kizárólag a harmadik lejárót hírdette meg és az ipari park létesítésének közléséről elfeledkezett! Pedig nem a lehajtó, hanem az ipari park a lényeg!

Az ipari park a lényeg, mert amellett, hogy ez épül a Polgármester földjére rengeteg új teherautó és kamion forgalmat generál úgy, hogy a Csepel-szigeti kijáratok nem bővülnek, így a környék útjai melyek közlekedésileg most is kritikus állapotban vannak még inkább leterheltebbek, még inkább bedugultabbak lesznek és ebbe beleroppanhat a teljes sziget. Emlékezzünk csak a tavaly ősszel történt eseményekre (1, 2, 3, 4, 5)

S az ipari park a lényeg, mert akik a gazdasági háttérben vannak, azok gyanúsan nem áttekinthetőek, vagyontalan cégekkel operálnak és gazdaságilag megmagyarázhatatlan ügyeleteket tesznek! Legalábbis szerintünk megmagyarázhatatlan az, hogy egy 3 milliós alaptőkével rendelkező, 0 Ft árbevételt termelő cég hogyan vesz meg egy évente több száz milliót, majd milliárdot termelő céget! Szerintünk megmagyarázhatatlan, hogy hogyan kap egy 0 Ft árbevétellel és csak alaptőke befizetéssel rendelkező cég lízinget, s amikor háttér konzorciumról beszélnek, akkor miért merülnek fel olyan nevek, akik a Gyurcsány és Orbán kormány idején is országos hírhedtségre tettek szert?!

Sokan egyébként az ügylettel kapcsolatban lehozták, hogy milyen etikátlan, hogy mindez a polgármester földjét érintő polgármesteri biznisz! Levezették, hogy a Polgármester nagyapja a nyilas időkben a falu első embere, apja pedig az egyesített TSZ elnöke volt a szocialista időkben! Részben utaltak rá, hogy városi legendák szerint a Polgármester családja harsogta, hogy majd ők döntik el, hogy ki mennyit kaphat a rendszerváltás után földként a kárpótlás tekintetében!

Lehozták, hogy a beruházást elbíráló állami cég egészen véletlenül abban az utcában és abban az épületben van, amelyben a beruházásért kezességet vállaló érdekes cégháló! Azt is lehozták, hogy a város megbízott főépítésze, aki ezáltal a pályázat igénybe vevőjét képviseli valamilyen szinten, a beruházást elbíráló és arra pénzt adó állami cég vezető beosztású személye, s egyik alcégének ügyvezetője egyben!

Erről írt eddig cikket a Magyar Narancs és erről írt eddig cikket a 24.hu is, illetve utóbbi lehozta azt a döntést is, amelyben az egyik képviselő magatartását város szerte senki se érti és döbbenten szemléli! Nem érti, mert egy megdöbbentő döntésnél szavazott együtt megmagyarázhatatlan módon a FIDESZ-szel! S bár sokan tisztelik a képviselőt, köztük mi is ezt a döntését megmagyarázhatatlannak tekintjük! Egyébként az első két cikk kapcsán foglalkozott a kérdéssel az RTL Klub Híradója is!

Nem írtak az újságok és a portálok ugyanakkor arról, hogy Pongrácz Gábor a város főépítésze nemcsak gyanúsan összeférhetetlenül vesz részt ebben az ügyletben, de az apja a város utolsó Tanácselnöke azonos névvel! Persze ez ebben a már-már természetes, hiszen az egyik képviselő felesége az óvoda vezetője, a másik a Polgármester egyik titkárnője, a harmadik valamely osztályának ügyintézője és a sor sokáig folytatható lenne! Az Önkormányzat olybá tűnik családi vállalkozások színtere lett! Hogy helyes ez? Mindenki bízza ennek megítélését saját vérmérsekletére!

Ellenben a Polgármesteri Hivatal most lakossági fórumot szervezet! Ezt 2019 Március 1-én jelentette be és 12-re, keddre 17 órára hirdette meg! Hogy hányan tudnak megjelenni rajta a munka mellett és hogy miért ilyen későn hozták nyilvánosságra a kitűzött időponthoz képest? No ez a 100 Ft-os kérdés, amelyre azt hisszük a választ sokan sejtik!

De tegyünk fel egy kérdést: Nem egy beruházás előtt kellene lakossági fórumot hirdetni és a lakosságot, az érintett és környező településeket meghívni erre? Nem úgy kellene, hogy először megbeszéljük, hogy ez az itt élőknek egyáltalán jó-e és utána vágunk bele? Mert mintha itt mindez nagyon fordítva történt volna!

A különböző országos szervek és emberek egyébként ki vannak akadva, hogy a Polgármester mégis mit képzel! De mit képzel? Hiszen ez a városban nem az első eset! A városi Sportcsarnok felépítésénél is ingatlannal volt érintett! S érdekes módon a városi óvoda, bölcsöde is abban az Önkormányzati választási körzetben épül fel, amely a Polgármester egyéni körzete és máshol nem! Másként ugyanis nem értelmezhető az, hogy a Temesvári utcai óvoda épül, szépül, de a Csépi úti, amely a Bucka, mint 10 ezres városrész első óvodája még a térképen sem szerepel!

No, de ilyen az, ha egy városvezetőnek, egy város vezetésnek nem a közérdek a fontos, hanem csak és kizárólag az egyéni érdek! Az egyéni érdek Sámé hegynél, az egyéni érdek a választási körzetnél és az egyéni érdek a föld biznisznél! A föld biznisznél, ahol a földek körül a Polgármester neve mindig felmerül, mert valahonnan és valamiként szinte fél városnyi földbirtokkal rendelkezik csak Szigetszentmiklóson és akkor még nem szóltunk a legendák szerinti más településeken elhelyezkedő egyéb földbirtokokról vagy a szintén legendás egyéb hírekről!

Város szerte ugyanis két legenda hírlik: egyrészről az, hogy akiktől a föld meg lett szerezve, azaz a polgármester már meglévő területeit kibővítette azok nem mindegyike van kifizetve!  A Buckai Szövetség Egyesület felé ezek a személyek már tettek megkeresést, igaz még nem adták át teljes áttanulmányozásra a dokumentációkat, s nem fedték fel teljesen kilétüket! Másrészről  a város más részein, ha a Polgármester megakar szerezni egy ingatlant és az nem sikerül, akkor az ingatlant állítólag és különböző módszerekkel visszaminősíteti és értéktelenné teszi!

A meghirdetett kommunikációk szerint az országos sajtó alaptalanul híreszteli, hogy a beruházás fedezetül kért összege nem fedezi azokat a költségeket, melyek akkor merülnének fel, ha a beruházók nem teljesítenének! Mint az Önkormányzat lenyilatkozta, ebben az esetben sem ők, hanem a Magyar Közút fejezné be a beruházást és addig a logisztikai központ kialakítói nem kapnának használatba vételi engedélyt!

Ez alapján azonban három dologra érdemes rátekinteni: Egyrészről mégiscsak a logisztikai központ a lényeg és nem a harmadik M0 lejáró! Mivel saját közlemény szerintünk ez a közlés felfedi a valós szándékot! Másrészről Szigetszentmiklóson nem példa nélküli, hogy valami fedezet nélkül épül, majd minden összeomlik! Gondoljunk csak a 3,5 milliárdos és Becz Péter, mint a Gazdasági Bizottság vezetője által fémjelzett TAO roncsra, melyet egyesületi elnökként bonyolított le, s mellyel egy 96 éves klubot, egy 1 milliárd forint értékű önkormányzati telket tett tönkre, s számtalan sportoló álmát semmisítette meg úgy, hogy az alvállalkozók is kifizetetlenek! Ugye emlékszünk még arra, hogy erről közvetített a régi HírTV, valamint 2017-ben és 2018-ban az ATV? Ugye emlékszünk arra, amikor az elnök beszélt? Harmadrészről értjük azt, hogy a város elvesztett egy évi 800 milliós IPA bevételt szállító céget, de a meglévő két ipari park, úgy mint Leshegy és a Csepel Autógyár területeként funkciónáló ÁTI Sziget is rendelkezik még rengeteg hellyel, kihasználatlan kapacitással és mindennel! Érthetetlen, hát hogy miért kellene egy új ipari park! S az illetékesek az önös érdek hajszolásán kívül miért nem a város valós fejlesztésével és a Csepel-szigeti kijáratok bővítésével foglalkoznak!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

 

 A témával kapcsolatos további fontos írások:

SÁMÉ hegy:

Jaksa-Ladányi Emma képviselő Asszony írása: 1. cikk, 2. cikk, 3. cikk,

Szigetszentmiklós választ - Összefogás frakció írása: 1. cikk, 2. cikk

Buckai Szövetség Egyesület készült videója: (videó)

TAO roncs:

Buckai Szövetség Egyesület készült videója: (1 videó, 2 videó)

Házelnökhöz fordulva: A tisztességes tárgyaláshoz való jog okán van e jogszabályok esetében olyan, aki azt számonkérje, azt betartassa? Ha nincsen és senki sem illetékes, akkor van-e a jogszabálynak értelme, hiszen nincs ereje?

Tisztelt Ház!

Tisztelt Dr. Kövér László Házelnök Úr!

 

 

Minden magyar és Magyarországon élő embert megillet a tisztességes tárgyaláshoz való jog az Alaptörvény ide vonatkozó előírása szerint! Megilleti az, hogy olyan bíróság elé álljon, ahol a bíró egyenlő távolságot tartva tőle és az ellenérdekű féltől lehetőséget ad a bizonyítékok feltárása, az érvek elmondására és a tanuk meghallgatására. Minden embert így megillet az is, hogy csak ezek után és ezek mérlegelése után szülessen döntés, amely lehet bármilyen, de objektív dolgokra alapozottsága a lényeg! S minden embert megillet, hogy a tárgyalás során őt ne illesék indokolatlanul megalázó, jogtipró körülményekkel, amelyek a tárgyalásra, a lényegre való koncentrállás lehetőségét szüntetik vagy szüntetnék meg!

 

Ezt egyébként nemcsak az Alaptörvény írja elő, hanem az Európai Emberjogi Egyezmény, melyhez Magyarország is csatlakozott! Ennek szellemére épül a Bírói Jogállásról szóló törvény és benne a bírói eskü is! Arra, hogy a bírónak mindenféle befolyástól mentesnek, objektívnak, pártatlannak és függetlennek kell vagy kellene lennie!

 

Tisztelt Házelnök Úr!

 

Mi van, ha ezt és ezeket a jogszabályokat nem tartják tiszteletbe? Mi van, akkor ha a tisztességtelen tárgyalási körülményekre történő panaszt összekeverik a fellebbezés intézményével? Azzal az intézménnyel, amely a döntés milyenségére reagál és nem a körülményekre? Mi van, akkor ha a körülmények tisztességtelenek? Ki az illetékes? Ki kérheti számon és kihez lehet fordulni? Ki kérheti számon, ha az OBH azt írja ő nem illetékes! Nem illetékes az adott Járásbíróság, ahol megtörtént ilyen, ahogy nem illetékes felettes szerve az őt felügyelő Törvényszék sem! Nem illetékes az Alapvető Jogok Országgyülési Biztosának Hivatala! Nem illetékes egyetlen jogvédő szervezet sem! Olybá tűnik ebben az esetben Magyarország a nem illetékes emberek hazája lett! S, ha senki sem illetékes, akkor ki kéri számon a jogszabályt, amelyet az Ön által vezetett házban meghoztak? Ha nem kéri számon senki sem, akkor mi értelme, hogy van? Miért vesződtek Önök azzal, hogy meglegyen alkotva?

 

Másként kérdezem: Mint Ön is tudja Szigetszentmiklós Járásbírósága 2 éves! Az az intézmény, amely eleddig tisztességtelen tárgyalási körülmények miatt 32 különböző feljelentést tudott összeszedni és ehhez jön még az enyém! A bíróság keretében az egyik bíróról kiderült, hogy az elé járuló két fél egyikének újságába cikket jelentetett meg úgy tudjuk pénzért, de nem jelentett be elfogultságot, s nem közölte hogy egyébként az ügy egyik oldalával összefonódik! Ezen a bíróságon meglehetett csinálni azt is, hogy közlik az egyik félről, hogy ő szavahihetetlen, s miközben ezt nem támasztják alá semmivel sem, erre hivatkozással megtagadnak az ügy során tőle mindent, amivel igazát bizonyítani lehetne! Ezen a bíróságon az önvédelmet 150.000 Ft-ra büntetik az egyik oldalon és az ügyvéd az ellenérdekű felet kurva anyázó mondatát nem hallják meg a másikon! Ezen a bíróságon az eljáró bírósági titkár feltehet 5 megvezető kérdést az egyik félnek, s fel van háborodva, amikor a kérdést az egyik fél kikéri magának! Ezen a bíróságon a bíróság melletti kiállást lehet úgy értelmezni, mint a bíróság megsértése, s tollba mondhatja a bírósági titkár, hogy mit mondjon az ellenérdekű fél ügyvédje a jegyzőkönyvbe! Ezen a bíróságon előfordulhat olyan jegyzőkönyv melynek tanulsága szerint az egyik fél alanyt, állítmányt nem ismerő személy, aki értelmetlenül beszél, valamint olyan jegyzőkönyv is, amely teljes mértékben szelektív! Látrejöhet olyan jegyzőkönyv, amely véletlenül kifeljetette az eljáró bírósági titkár törvénysértéseit. S mindez nem a döntés, mindez a körülmény! Az a körülmény, amely ha a tisztességes tárgyaláshoz való jognak van ereje, akkor nem fordulhatott volna elő soha se! Az a körülmény, amelybe mint írtam ebben az országban senki sem illetékes! Ugyanakkor, ha a tisztességes tárgyaláshoz való jogban senki sem illetékes, akkor nincs valójában joga tisztességes tárgyaláshoz a magyar embereknek!

 

Elnök Úr! Ez a helyzet? Nincs joga tisztességes tárgyaláshoz a magyar embereknek? Ha mégis van, akkor ezt ki tartatja be a bírók önállóságának tiszteletben tartása mellett természetesen?

 

 

Megtisztelő válaszát azt hiszem sokunk

nevében előre is megköszönöm!

 

Szigetszentmiklós, 2019. Február 28

 

Tisztelettel:

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök

Szigetszentmiklós az elöntött város - Hogyan jutottunk idáig! - 1. rész

Számtalan botrány övezi azt a várost, amelynek egy mozzanatát és történet sorozatát igyekszünk rövid cikk sorozatunkban bemutatni! Számtalan botrány úgy, mint a 3,5 milliárdos TAO roncs, a Polgármester földjére épülő és Csepel-sziget közlekedését romba döntő Sámé hegyi ipari park, a soha ki nem takarított Bucka-tó, melyre 4,7 milliárdot adott az Unió. De mondhatnánk az elszámolási és durva minőségi hibákkal küzdő Bucka csatornát, a kesze-kusza és kezeletlen, többnyire járda nélküli utakat és zsák utcák rengetegét... És a sor sokáig folytatható lenne! A sor, amely azért alakult ki, mert ennek a városnak nincs gazdája és elfelejtette kezelni annak vezetése! Mitöbb a lakosságról már régen megfeledkezett!

De most nem az eddig leírt problémákról lesz szó, hanem egy másikról, amely sokkal inkább súlyosbodó, s mely a városon az utóbbi években elhatalmasodott!

2010! Szigetszentmiklóson végre a Buckai főutak mentén már nem sárban járnak az emberek miután a Csépi út is 12 éve végre teljes hosszában szilárd burkolatú lett! Igaz ehhez kellett egy botrány a betonút és a föld út találkozásánál! Mégis végre meglett! 1998-ban az újságok egy vicces jelenetről cikkeztek! Arról, hogy valaki a kerítéstől kerítésig érő hatalmas tócsa közepére kitette: „Önkormányzati uszoda! Fürdés ingyenes!”. A média nyomás és a hatalmas ciki hatására végre történt valami! Azonban az mégiscsak szomorú, hogy egyes városokban így történik valami!

 

2010-re végre ezt sokan el is felejtették, igaz sok volt az új lakó is! Végre már nem kellett 3 váltás ruha a táskába, hogy ne kisdisznóként érjenek az iskolába vagy a munkahelyre az emberek és végre a kétlyukú híd vízelvezetője is kitisztítást nyert! Igaz ehez is az kellett, hogy egy Peugeot 206-osnak csak a teteje látszódjon ki a víz rengetegből, de mint írtuk Szigetszentmiklóson minden csak botránnyal működik!

Az utak mentén a vízelvezetést az Önkormányzat a legegyszerűbb és a legbarbáribb módszerekkel igyekezett megoldani: Lővészárok mélységű vizes árok többnyire baleset veszélyes helyre, kanyarba, dombtetőre vagy keskeny járda nélküli utak mellé! Hogy mi lett a vége? A lakók a barbár módszereket megelégelték és sorra betemették! A gyalogosok ugyanis nem közlekedhetnek az út közepén, a kanyarba semmi jót nem szolgál egy ilyen árok csak balesetet, s miután létezik még a fránya gravitáció, ezért a dombtetőre se fog víz folyni nagyjából soha! S a levegőben volt, hogy ennek a nem megfelelő kezelése egyszer nagy bajhoz vezet!

Szintén 2010! A régi bajok helyett előbújt egy új! A 10 – 11 ezer főre tervezett hálózatok nem bírták elvinni a rájuk zúduló 40 ezer főt és az ebből adódó többlet terhet! A szennyvízzel keveredett csapadékvíz így buzgárként feltört és öntött el mindent! Mindent, azaz házakat, kerteket olykor üzleteket!

Mi civilek jeleztük, hogy ez nem jó így, de az Önkormányzat azt írta: a problémát a lakosság illegális rákötése okozza! Mintha illegális rákötéssel okozható lenne ekkora galiba! S mintha a város legnagyobb problémája az lenne, hogy lakossága van! S amikor más hivatalokhoz fordultunk, például az ÁNTSZ-hez? Az Önkormányzathoz fordultak és szóról szóra olvashattuk vissza ugyanazokat az alkalmatlan, a valósággal köszönő viszonyban nem lévő mondatokat! Közben, pedig meg kellett értenünk, hogy olykor a fertőtlenítés nem máskor következett be, mint a fertöző elöntést követő harmadik napon! Hogy addig hány kocsi kerék, hány ember hordta szét és mekkora volt a járvány veszély? Az rajtunk és a lakosságon kívül senkit sem érdekelt!

Amikor, pedig már látták azt, hogy az illegális rákötések és a lakosság a hibás szöveg nem igazán jött be, akkor jött egy másik kevésbé alkalmatlan ötlet: Rendkívüli időjárás okozza az elöntéseket! Ez azért persze vicces!

Ezen verzió szerint ugyanis Szigetszentmiklóson mindig rendkívüli időjárás van, ha esik az eső! Ugyanis, ha esik az eső, akkor az ár feltőr és mindent elönt!

A történet azért is megdöbbentő, mert csak Magyarországon, köztük kis településeken is tudják a csapadékvíz elvezetést kezelni! Tudnak építeni vízes árok fölé épített járdákat, melyek betonlapjait az árok fölött vaskarmok rögzítik! Tudnak építeni szikkasztó árkokat és oda elvezető rejtett rendszereket, s ilyen rendszer működik a Szigetszentmiklóssal határos Budapesti kerületben, Csepelen, azon belül is Királyerdőben!

Tehát semmi nem ördögtől való, a probléma kezelhető lenne és megoldható! Megoldható, ha lenne mögötte akarat és lenne jó szándék is!

S jó szándék? Kevesen gondolnák, hogy Szigetszentmiklósnak van egy olyan cége, amely tulajdonosának, az Önkormányzatnak a beszámolója szerint csapadékvíz elvezetést kezel! Némelyek szerint ez annyiban történik meg, hogy sikerül elszivattyúzni egyes területekről az elöntéseket! Némelyek szerint, mert mi még ezt sem láttuk! Kaptunk persze kommunikációt róla, hogy mi mindent csinálnak, de nem találkoztunk még olyan emberrel, aki ezeket a kommunikáció mögött rejlő dolgokat látta is a való életben! 2013 óta, pedig ennek a cégnek a tevékenysége leszűkült! Már nem feladata a város szennyvízhálózatának és vezetékes vízének kezelése, így tudna koncentrálni a csapadékvíz elvezetésre és központi épületének karbantartására, hogy az mindenkor bérbe adható legyen! A központi épület bérbe adása kétségtelenül működik, de a csapadékvíz elvezetés? Egyre nagyobb területen okoz súlyos problémákat, hogy kezeletlen! Már nemcsak a Határ út kritikus pont, hanem a Tököli út is, s nincs a városnak olyan része, amely esőzés idején ne lenne elöntve!...

FOLYTATJUK!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

A döntéshozókat a Csepel-szigeti kijáratok jelentős mértékű bővítésére és fejlesztésére kérjük!

Tisztelt Magyar Állam!

Tisztelt Minisztériumok!

Tisztelt Pártok, Civil és Közlekedési

szervezetek!

 

Csepel-sziget ma Magyarország azon régióinak egyike, amely lakosságának létszámát felnégyszerezte érdemben ugyanannyi kijárat mellett! Az itt élő népesség és lakosság döntő többsége fiatal, energikus és az a korosztály, amely társadalmunk motorja! De négyszer annyi lakos nem tud kimeni, élni és közlekedni ugyanannyi kijárat mellett! Négyszer annyi lakosságot kiszolgáló úthálózat nem bír el további beköltözőket, ipari parkokat és bármi mást, ami közúti forgalmat növel, amely közúti forgalmat emel!

 

Az elmúlt időszakban a közlekedés fejlesztésének tekintetében a döntéshozók számtalan fejlesztést ígértek e téren! Ígérték a Majosházáról Szigetcsépen és Tökölön át Százhalombattáig húzodó útvonalat! Ígérték Halásztelek kinyítását a nagy Duna fele és ígértek hidakat a sziget északi részére, azaz Csepelre! Megígérték, hogy a Szigetszentmiklósi és a Csepeli gerincút egyszer össze lesz kötve, ahogy azt is hogy egyszer felüljáró jön el a több települést kiszolgáló Szigetszentmiklós-Gyártelepre is! Ebből nem történt semmi és úgy látjuk új veszély, egy a közlekedési válságot jelentősen súlyosbító új egyéni érdekeket szolgáló ipari park jön el egyeztetés nélkül az érintett településekkel!

 

Felkérjük a döntéshozókat, hogy állítsák meg, hogy fékezzék meg ezeket a folyamatokat! Felkérjük a döntéshozókat, hogy bármely a Csepel-szigetre jelentős közlekedési befolyást gyakorló intézkedés meghozatalánál ott lehessen és tárgyalhasson minden érintett település! Ebbe beleértjük a Szigetszentmiklósi polgármester földjén épülő, közlekedését nagy mértékben negatívan befolyásoló Sámé hegyi beruházást is! S felkérjük Önöket arra is, hogy a sziget kinyításáig, kijáratainak jelentős mértékű bővítéséig ipari parkot erre a szigetre ne tessenek engedélyezni!

 

KÖSZÖNJÜK!

 

 

Szigetszentmiklós, 2019. Február 24

 

Tisztelettel:

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök

Szigetszentmiklós Lakihegy: Az engedély nélküli fapusztító szabad garázdálkodása mellett a lakosok bontsanak házakat?

Az ember, amikor azt mondja hogy Polgármestert választ és képviselőt vagy képviselőket abban az illúzióban él, hogy képviselni fogják őt és érdekeit is! Abban az illúzióban fog élni, hogy fontos ő, fontos az élete és értékei. De vajon tényleg így van ez? A Polgármester a képviselő valóban lakossági érdekeket képvisel?

Jelen cikkünk keretében Szigetszentmiklós Lakihegy nevű városrészében járunk, ahol 2018 tavaszán nagy bombaként robbant, hogy megjelent egy fapusztító és a gát mentén,  a gát és a lakóházak között fákat ráncigál tudomásunk szerint engedély nélkül, illetve hiányos engedéllyel terrorizálva mindent és mindenkit a helyszínen!

Nem kért engedélyt sem arra, hogy államilag nyilvántartott gázvezeték felett ráncigáljon, sem arra hogy a bányakapitányság optikai kábele kerüljön veszélybe! Felborította az élővilágot és elindított egy hatalmas nagy biológiai vonulást és inváziót! A környéken a madarak kétségbe esve köröztek, s bogarak hada indult meg a lakóházak fele! De természetesen Szigetszentmiklóson ilyet lehet!

A jegyző, a Polgármesteri Hivatal kategórikusan kikötötte, hogy a fapusztító ott nem tevékenykedhet és vigye ahova akarja az oda tervezett gyeptégla üzemet! Ennek ellenére még mindig ott van és szabadon garázdálkodhat!

Na most vagy nincs a Hivatal szavának ereje és lehet menni a HÉSZ-el (helyi építési szabályzattal) szembe vagy nem kizárt az sem, hogy a fapusztítónak igaza volt, amikor hangoztatta fennhangon, hogy mindenkit megvesz kilóra! Vajon melyik igaz?

Közben szintén Lakihegyen a fapusztítóval egy vonalban lakókat a házuk bontására szólítottak fel! A házuk bontására, mert árterületen vannak, s mert bár az adás-vételi szerződés szerint a lakhatási engedély előkészítése terén minden rendben, mint utólag kiderült becsapták őket!

Árvíz területen másokat terrorizáló fapusztító, tehát mindenféle engedély nélkül gyeptéglaüzemet létesíthet és ez nem zavar senkit se hivatali téren, de a lakók házai, amit éppenhogycsak sikerült összekuporgatni viszont igen...

Köszönjük a Polgármesternek és a képviselőknek ezt a „remek” lakossági képviseletet!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Szigetszentmiklós és az út fejlesztések: Miért nem hagynak békén arra a kis időre, amíg még élek?

Szigetszentmiklóson, ahol napjainkban nagy botrányok és viharfelhők vannak érdekes szemlélet ütötte fel a fejét: Berajzolni új utakat keresztbe-kasul mások telkén, majd mosolyogni, hogy itt ilyen út lesz, ott pedig a Tópart utca!

Szigetszentmiklós Alsóbucka városrészben a Csónakos utca és a Bucka-tó közötti területen a Szigetszentmiklósi Önkormányzat képviselőtestülete egy új, 16 méter széles utat tervezett, hogy össze kösse a Csépi utat a Boglya utcával, amely két útnak Buckai viszonylatban nagy jelentősége van! A dolgok szépséghibája, hogy a betervezett terület mindegyike magántulajdont képez és az úttervekben egy idős bácsi, egy nagypapa háza is útban van! Az idős bácsi, aki csoda hogy nem kapott infarktust még tavaly és többször a testület elé járult! Kérte és könyörgött érte, hogy hagyják békén a hőn szeretett kis házát arra a kicsi időre, amíg ő életben van! Nem szeretne máshova menni, nem szeretne költözni és nem is érti, hogy ha ő nem csinált semmit hogy került az ő kis háza, az ő kis nyugalmas élete ekkora veszélybe! Ember szemébe nem láttunk még akkora tehetetlen kétségbeesést! Ember szemébe nem láttunk még akkora kilátástalanságot!

A Buckában persze nem ez az egyetlen terület, ahol az Önkormányzat rajzol és iszonytató tervekkel terheli a lakosokat, az ingatlantulajdonosokat!

Többnyire nincs tárgyalás, nincs humánum, csak Önkormányzati akarat erőszak! Vajon tényleg így kell kezelni a közérdekű dolgokat?

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

(A kép illusztráció)

Szigetszentmiklós: Buckai orvosi rendelő és a föld - Üres ígéret vagy tulajdonosokra erőltetett akarat? Mi lesz az ingatlantulajdonosokkal?

Szigetszentmiklóson a Polgármester földjére építendő kétes gazdasági hátterű és a Csepel-szigeti közlekedést romba döntő ipari park, valamint GB elnök által vezényelt soha fel nem épült 3,5 milliárdos TAO roncs árnyékában olykor-olykor kisebb, de lakossági szempontból jelentőseb ügyek is napvilágra kerülnek egy-egy elszólásból, csakúgy véletlen! Ilyen ügy a Buckába ígért első orvosi rendelő ügye!

A számtalan vita során, amely a Sámé hegyi Polgi mutyit körbe lengi 2019.02.20-án, a képviselőtestületi ülésen sok más mellett felmerült egy kérdés: Mi lesz a Buckai orvosi rendelővel, melyet pár éve annyira, de annyira bezengtek!

A válasz egyszerre meglepő és egyszerre megdöbbentő: Az Önkormányzat telekvásárlásba kezd! S ez zene lenne mindazok füleinek, akik ott nem ismerik a körülményeket!

Egyrészről hogyan vásárolnak telket, ha nincsenek előzetes tárgyalások, szándéknyilatkozatok és semmi sem? Honnan tudják, hogy ezek a telkek eladóak és mi lesz az eladó ingatlan tulajdonosokkal? Tudnak venni hasonlót? Veszítenek rajta? Aki mondjuk hitelből vette az ingatlant és plusz költsége származna emiatt annak mi lesz az így keletkezett plusz költségeivel?

Buckai orvosi rendelő kell, ez kétségtelen! Ugyanakkor helyes volt-e mindezt bezengeni, akkor amikor még kétségesek a feltételek és körülmények? Avagy az Önkormányzat és annak feje úgy tekint bármely Szigetszentmiklósi lakos telkére, mintha sajátja lenne és sajátként is rendelkezik vele? Simán és szimplán ráerőlteti másra az akaratát?

A Buckában a kérdés azért is kényes, mert az elmúlt évtizedekben lett volna lehetőség a dolgok békés rendezésére a Buckai kesze-kuszaságok felszámolásával egyetembe! Ugyanakkor a mindenkori Önkormányzat, beleértve a mostanit is nem törődött ezzel, hanem hagyta, hogy ész és koncepció nélkül teljesen beépüljön a terület és betömörüljön! Amikor, tehát a probléma kezelhető volt, s amikor lett volna terület, akkor nem érdekelte! De most amikor néptömegek vannak kint és sokan hitelekkel, akkor most nyomás gyakorlást akar nagyban és hirtelen! Vajon helyes ez?

Az orvosi rendelő kell, ez nem kérdés ugyanakkor, ha a miénk lenne bármely ott lévő ingatlan csak úgy adnánk el, ha a vételárból tudunk venni egy hasonlót, egy ugyanolyat függetlenül attól, hogy az Önkormányzat a megvenni kívánt területet mire is tervezi használni, s függetlenül attól is, hogy az egyes telkeken lévő házakat fölöslegesnek tekinti majdani tervei viszonylatában!

Reméljük  a döntéshozók nem lesznek erőszakosak, s a kérdést úgy oldják meg, hogy mindenkinek megnyugtató legyen! Hogy legyen orvosi rendelő, legyen az ingatlantulajdonosnak is jó és akkor talán majd a gyógyszertár is eljő! De ez még úgy látjuk egyenlőre távoli jövő!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Szigetszentmiklós és az érdekes értékrendek: Polgármester földjén ipari park igen, első iskola egy tíz ezres városrésznek nem!

Szigetszentmiklós hetek óta a Sámé hegyi beruházástól zeng, amely egy ipari park lesz a Polgármester földjére kétes anyagi háttérrel és a teljes Csepel-szigeti közlekedést súlyosan, akár összeroppantással is veszélyeztetve. Veszélyeztetve, mert a szigetről több kijárat és bejárat nem, de az ipari park miatt több teherautó és kamion lesz az így is túlterhelt úthálózatra, amely 3 út egyszerre történt felújításától is összeroppant a tavaly! S várhatólag ez a botrány a Szigetszentmiklósi fel nem épült TAO roncsnál is nagyobb lehet, több embert érint és nagyobbat szólhat! De közben az emberek elkezdtek rákérdezni az egyéb beruházásokra, azokra amelyek ha megvalósulhatnának, akkor Sámé heggyel ellentétben több ember életére pozítivan hathatnak!

Emlékeznek még? Pár évvel ezelőtt nagy sebbel-lobbal bejelentették az első Buckai Iskolát, amely 16 tantermes lenne a Veréb utcába! Sokáig kérdeztük mi is és mások is feltételeket, de azért azt feltételezni nem mertük volna, hogy nem gondolják komolyan vagy pont éppen ez hiúsul meg! Úgy tűnik azonban, hogy Sámé heggyel ellentétben nem veszik komolyan a Buckai Iskola már-már kampánynak is felérő ígéretét. A rákérdezésre az érintettek csak hebegtek-habogtak a beruházásról és arról beszéltek nem adják el a tulajdonosok másnak az érintett földeket. Valóban nem? S, ha nem akkor vajon szabadakaratukból nem?

Továbbá az is nagy kérdés, hogy ez ami pozitívan érintene 10 ezer embert és legfőképpen a gyermekeket vajon miért nem érdemel olyan nagy figyelmet, mint az ipari park a Polgármester földjére! Nem gazdagszik meg belőle? Kit érdekel a közérdek?

Vajon ennyi idő alatt például miért nem kutatták ki, hogy a Bucka csatorna igen gyengén megépült hálózata hogy fog kibírni egy ekkora intézményt? S ha nem bírná ki, akkor miért nem kutatták, hogy milyen lehetőség lenne a megnyugtató megoldásra ebben az esetben?

Sámé hegy, amely önérdek-kel ellentétben miért nem határozták meg az új iskola létesítéséhez szükséges oda jutási és parkolhatási lehetőségeket?

Vagy tényleg olyan város kell, ahol nem számítanak se az emberek, se a gyerekek csak a Polgármester meg az ő egyéni érdeke? Ugye nem? Ugye nagyon nem?

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Hogy nem sikerül teljesíteni Szigetszentmiklóson egyetlen a választóknak tett fejlesztő ígéretet sem? Pár alapvető dologra térnénk ki, amely meghatározza életünket!

Tisztelt Szigetszentmiklósi Önkormányzat!

Tisztelt Polgármester Úr!

 

2010-ben és 2014-ben is számtalan ígéret hangzott el Ön és többségi képviselőtestületi társai szájából a város fejlesztése tekintetében! Ezek jelentős része nem teljesült, de miért nem?

 

Miért nem teljesült a város csapadékvíz elvezetésének megoldása, kiemelten kérdeznénk rá a Határ úti fekália áradatra, ha jeleztük 2010 óta? Miért csak eztán lesz?

 

Miért csak ezután újulnak fel a Buckai utak, s ha a Buckában egyáltalán lesz járda az miért csak ezután lesz?

 

Mikor jön el a Gyári úti bicikli út amit annyira megígértek vagy a Buckai iskola, óvoda?

 

Hány év kell a korábban nagyon bezengett orvosi rendelőre, mi lesz a Tanösvény II bezengésével, miközben nemcsak az nem jött el, de elégé kifogásolható állapotba került a Tanösvény I?

 

Mikor foglalkoznak a közlekedés javításával, amit annyiszor ígértek és amelyre egy állítólagos közlekedési szakértőt is fizetnek? Miért van az, hogy a városon nem látszik, hogy lenne közlekedési szakértője? S miért súlyosbódik a helyzet egyre jobban ezen a téren?

 

Miért van az, hogy ha véletlenül meg is valósítanak valamit, akkor az vagy nem készül el vagy elégé kifogásolható minőségben? Miért nem lett a Bucka-tó kármentesítve és kitakarítva? Miért csak talajforgatás esett meg? Egészségesnek tartják-e ebben a formában az ott felelhető környezetet? S miért nem volt köszönet a Bucka csatorna elkészültében? Miért nem számoltak el a lakossággal átláthatóan és tisztességesen? S hogyan tervezik a továbbiakban mindezt?

 

Megtisztelő válaszukat előre

is megköszönjük!

 

Szigetszentmiklós, 2019. Február 16

 

Tisztelettel:

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök

Minden pártot és civilszervezetet Szigetszentmiklóson elhatárolódó nyilatkozatra kérünk a TAO roncsért felelős Becz Pétertől és a saját földjén ipari parkot létesítő Szabó József Polgármestertől!

Tisztelt Szigetszentmiklósi és Országos

Politikai pártok!

Tisztelt Civilszervezetek!

 

A Buckai Szövetség Egyesület, mint Szigetszentmiklóson ismert, Szigetszentmiklósért, Csepel-szigetért és a Buckáért tevékenykedő civilszervezet elhatárolódásra kéri Önöket két embertől, akik szerintünk városunk képviseletére nem méltók!

 

Elhatárolódásra kérjük Önöket Becz Pétertől, a Szigetszentmiklósi Önkormányzat 1990 óta egy négy éves megszakítással lévő FIDESZ-es képviselőjétől, aki a Szigetszentmiklósi Testgyakorlók Köre Egyesület elnökeként Szigetszentmiklósra hozta a soha el nem készült 3,5 milliárdos TAO roncsot, s ezzel egy 96 éves többszörös bajnok csapatot tett tönkre. Aki alkotott ki nem fizetett alvállalkozókat, tönkre tett 1 milliárd forint értékű Önkormányzati telket, megteremtette a sajtóból a megszűnésről értesült futtbalistákat, összetört álmokat és sport karriereket is tönkre tett! Mitöbb az egész beruházással szégyent hozott Szigetszentmiklós városára!

 

Továbbá elhatárolódásra kérjük Szabó Józseftől, Szigetszentmiklós város fideszes Polgármesterétől, aki a saját telkére ipari parkot akar létesíteni, s azzal se törődik, hogy mekkora Csepel-szigeti közlekedési katasztrófát idéz ezzel az öncélú beruházással elő! Akinek a neve összefonódott véglegesen Sámé heggyel, amely körül vagyontalan cégek és elég kétesnek tűnő személyek, mitöbb igencsak furcsa összefonódások jelentek meg! Elhatárolódást, mert aki Polgármesterként szembe megy több százezer Csepel-szigeti, s 40 ezer Szigetszentmiklósi érdekével az méltatlan arra, hogy Szigetszentmiklós városát képviselje, s egyáltalán a szájára vegye!

 

Jelen levelünkkel együtt  a Buckai Szövetség Egyesület kijelenti, hogy ezektől az emberektől elhatárolódik, s morálisan tevékenységükkel semmilyen téren sem tud azonosulni!

 

KÖSZÖNJÜK, HA ÖNÖK IS

MEGTESZIK!

 

Szigetszentmiklós, 2019. Február 16

 

Tisztelettel:

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök