Buckai Szövetség Egyesület

SZÉGYEN! A Szigetszentmiklósi helytörténeti múzeum egyáltalán nincs tisztába a Bucka történelmével!

2017. február 25. - Buckai Szövetség Egyesület

Hajmeresztőbbnél hajmeresztőbb képzelgésekkel áll elő a helytörténeti múzeum a Bucka történelmével kapcsolatban tudta meg meg nem erősített forrásokból a Buckai Szövetség Egyesület! A legújabb abszurdum, hogy a Bucka területe nem volt alkalmas földművelésre az ősidőkben és csak gajakért jártak a területére, valamint hogy nem volt más, mint üdülő övezet.

Ezzel szemben a Bucka egy tanyavilág volt, ahol kertek és erdős, dombos, bozótos területek váltották egymást! A területén élő emberek java-része és nagy többsége a mezőgazdaságból élt. Úgy növénytermesztésből, mint állattartásból! Azokban az időkben például eltartott egy családot két tehén és az általuk nyert tejek, tejtermékek. De termesztettek itt virágokat, gyönyörű virágokat, melyeket a piacon adtak el!

A málna például egy kényes gyümölcs! Akárhol, akármiképp nem marad meg! A Bucka talaját azonban szereti! A málna a Bucka több pontján kiirthatatlan!

A Bucka az ősidőkben összetartó volt! Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy a háború idejében sokan egy házban és közösségben éltek, egymásra figyelve, egymást segítve!

A Csepel Autógyár területére szánt bombák egy és jó részét az amerikai bombázók korábban szórták le! Kevesen beszélnek erről, de ennek javarészét bizony a Bucka kapta meg! Bár a bombagödrök nagy részét feltöltötték és nem keveset sajnos és szeméttel ezek azért fellelhetők még a mai napig is!

A Buckát a háborút követően szegény, de kreatív emberek lakták! Nagyon területén nem volt semmi, amit modernnek, vagy korszerűnek lehetne nevezni! Voltak viszont fáról fára himbálódzó és fogócskázó gyerekek, akik közül az volt a fogó, akinek leért a lába. sSokak számára volt fürdési és kikapcsolódási lehetőség is a Bucka-tó tekintetében, ahol sajnos volt olykor egy-két tragédia is!

A kreatívizmus egyébként megmutatkozott abban is, hogy nem volt szánkóra pénze az embereknek, a gyermekeknek, de kályha oldal lemezből megcsinálták maguknak azt amin csúszni lehetett!

Az ún. „átkos” vagy szocializmus idejében persze sokan dolgoztak  a környező gyárakban (Csepel Autógyár, Pestvidéki Gépgyár, Csepeli Vas és Fémművek) a Buckából is és ekkor, csak ekkor jelentek meg víkend telkek. Ekkor lett az, hogy a Bucka némelyeknek nem volt más, mint üdülő övezet.

Az őslakók azonban, akik nap, mint nap jártak ki innen gyakran indultak el két – három váltóruhával, mert tiszták a legnagyobb óvatosság mellett sem tudtak maradni, mire a Buckából a poros, koszos, sáros utakon keresztül kiértek!

A Bucka ma nemcsak a város egyharmadát kitevő terület, ahol a város lakosságának egy negyede él, de az ősbuckaiaknak az Önkormányzat által gyakorolt területi diszkriminációt is évtizedeken keresztül át kellett élnie! Ha valaki a Buckából jött az Önkormányzatban kutyául bántak vele és ha hozzá is szóltak nem tudták megállni, hogy ne fintorogjanak!

A Bucka azontúl, hogy azok emberek lakták, akik képesek voltak a túlélésre akár a legnagyobb szegénységben is szeretetben és összetartásban éltek ősidőkben, amikor is a terület számtalan védelmi rendszerrel rendelekezett, melyek közül kiemelkedik az a domb rendszer, amely nem volt más, mint a Kisdunai gátrendszer! Korábban a zsilipek előtt a területet az eláradástól ez védte meg! De a mostani "okos" Önkormányzatisok nem tudták! Nem védték meg és hagyták eldózerolni!

Míg napjainkban tervezés, szervezés és valódi városi koncepció, továbbá átgondolás nélkül adnak ki építési engedélyeket, miközben a tulajdonviszonyok, az infrastrukturális körülmények nem rendezettek és ezen a területen él mintegy 10.000 ember, addig az ősidőkben nem volt baj az utcákkal és a telkekkel. A tanyavilág nem határozta meg hogy merre és hogyan menjenek! Így lehet az, hogy a Bucka útjaiból egyik sem egyenes! Sőt! Olyan, amire azt mondják arra megy amerre dőlt a szekér!

A Bucka nemcsak mostoha gyermeke Szigetszentmiklósnak lakóival együtt, de az a hely, ahol különböző gyárak elhelyeztek rengeteg szennyezést is, amelyet azóta nem takarítottak ki! Az a hely, amely érintet abban, hogy az 1970-es években el lett adva a Szigetszentmiklósi Kisduna part. Persze emiatt akkor bebörtönöztek egy magas beosztású tanácstagot, de ez senkit se vigasztal, hiszen azóta se elérhető a Dunapart, illetve csak korlátozva!

A Bucka  egyébként sok mindenben az első, de mégtöbb mindenben az utolsó! Első abban, hogy Szigetszentmiklóson itt volt az első szennyvíztelep. És az utolsó abban, hogy a különböző közüzemeket megkapja! A villany, amely ma sokaknak oly természetes az 1980-as években, a gáz 1994-ben, a víz 1998-ban a csatorna pedig 2014-ben jött el.

Az ősidőkben és ezt szintén kevesen tudják, de a Buckai házak többnyire vályogból épültek! Ezek közül kiemelkedik egy, amelyet Önök az Etelka közben lelhetnek fel! Az épület vályogból lévén közel 100 éves és alapja sincsen! Ellenben dombra épült, így minden víz elfolyik tőle és a mai napig semmi baja!

Azt hisszük, hogy bár az Önkormányzat és az általa kiszolgáltatott helytörténeti múzeum szeretné a Bucka történelmét, ahogy volt és ahogy alakult megmásítani, kiradírozni és végképp megsemmisíteni, a kialakult állapotokért, pedig a lakosságot felelőssé tenni, de mi ezt soha nem fogjuk hagyni!

A Buckai, az Ősbuckai egy kreatív nép még ha szegény is! Soha nem fogja magát hagyni eltiporni, történelmét megsemmisíteni és hagyni azt, hogy bántsanak akár egyetlen Buckait is. Az Ősbuckainak Buckai az is aki ideköltözött és az is, aki e területet csak 1 napja választotta otthonául.

A Buckaiak üdvözlik a sok tudós, új szellemiséget hozó, családos, a Buckában otthont látó embert és bíznak abban, hogy tudják úgy szeretni egyszer, ahogy azok szeretik, akik ide születtek!

A helytörténeti múzeum, pedig ezek után a szemünkben nem más, mint egy szégyen!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

2017 Március 3-ára várható a Gyártelepi Járásközpont hivatalos átadója, melyen elvileg Orbán Viktor is részt vesz!

2017 Március 3-ára várható a Szigetszentmiklós Gyártelepi Járásközpont átadása, melyen Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz – tudta meg a Buckai Szövetség Egyesület a Szigethalmiak közössége facebook portálról.

Az eredetileg 2016 Szeptemberére ígért Járásközpont átadása a nekünk nyilatkozó belső informátorok szerint az új épület beázása miatt maradt el, melynek munkálatai tekintetében Szigetszentmiklós város Önkormányzata és vezetése volt meg nem erősített források szerint a koordinátor. Elmondásuk szerint talán ezért is lehetett baj a minőséggel!

A sok Szigetszentmiklós és környékén élő számára a közelség miatt könnyedséget jelentő és elérhető Járásközpont sok előnye mellett (bíróság és ügyészség miatt nem kell Ráckevére menni) olybá tűnik a tervezők figyelmét nem hívta fel a körülményekre. Szakemberek, lakosok és laikusok szerint is ekkora intézményközponthoz képest kicsi az a parkoló kapacítás, amelyet a hely ad és nem vették figyelembe a kiszolgáló utak, így például a Mű út túltelítettségét se! Nem tudni továbbá, hogy a megnövekedett forgalom mellett mikorra lehet számítani a Gyártelepi felüljáróra, amely megkönnyítené az itteni közlekedést és nem lehet tudni azt sem, hogy a Gerinc út déli meghosszabbítása, amely talán segítene Gyártelepen szintén mikor jön el.

A Buckai Szövetség Egyesület reméli, hogyha a Gyártelepi Járásközpont hivatalos átadóján a Miniszterelnököt is köszöntheti, akkor a felüljáró kérdését valamely jelenlévő megemlíti neki és esetleg a 2018-as költségvetésbe ez betud kerülni!

Itt jegyeznénk meg, hogy most már értjük, hogy a februárra kitűzött tárgyalásunkat miért is kellett elhalasztani!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Végre érkezik a Gyártelepi zebra a Szigethalmi Polgármester nyilatkozata szerint.

Szigetszentmiklósi szemmel szinte szokatlan gyorsasággal, mégis oly sok várakozás után olybá tűnik megkezdődött a Gyártelepi zebra eljövetelét elősegítő munkálat – tudta meg a Buckai Szövetség Egyesület a Szigethalmiak közössége facebook portálján megjelent polgármesteri nyilatkozatból.

A nyilatkozat szerint 2017 február 22-én a kivitelezés átvette a munkálatokat a zebra megvalósítása terén, amely fizikailag 2017 március 15-e utáni 60 napban valósulhat meg.

A történet előzménye egy 2016-os baleset, ahol 3 kislányt ütöttek el, amelyből az egyik intenzív osztályra és kómába is került, s a szemlélő azóta történő lassú gyógyulását, hatalmas élni akarását és kitartását szemlélheti.

A zebra ügye természetesen ekkor került igazán reflektorfénybe és ekkor kezdtek el érte, megvalósulásáért demonstrálni és kiállni az emberek! De a zebra kérdése, amely két település között egy állami úton helyezkedik el évtizedek óta felvetett! Tervek is készültek rá, amelyeket még mi is láttunk, ha nem is kaptuk a kezünkbe meg!

Úgy látszik ez a baleset, a Szigethalmiak példaértékű kiállása és a Szigethalmi polgármester és testület támogatása végre áttörte az évtizedes ígéretet, melyre az addig passzív Szigetszentmiklósi Önkormányzatnak is lépnie kellett!

Így Szigetszentmiklósi szemmel példaértékű gyorsasággal az új kiállástól számított 1 év alatt jöhet a zebra! Ez azért is különleges, mert Szigetszentmiklóson a Határ úti zebra eljöveteléhez, ahol még ember is halt meg 3 év kellett!

Azt hisszük minden arra járó köszöni Szigethalomnak, hogy ők gyorsabbak és képesek kiállni, harcolni és a legrövidebb úton elhozni egy mindenki által várt dolgot / ügyet. Mi is köszönjük nekik!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

A POSTA tagadására is tekintettel Segítségkérés a nem kézbesítő postások miatt!

Tisztelt  A postaügyért és a nemzeti pénzügyi

szolgáltatásokért felelős Kormánybiztosság!

 Az adózás világában egyre nagyobb problémát okozókérdéskörrel fordulunk Önök felé, amelyek nem segítik, mitöbb gátolják a normális, becsületes adózást, információhoz jutást Magyarország gazdaságában, vagy egyáltalán hétköznapi valóságában! Ez a probléma a Nem kézbesítő postások intézménye!

 

Nézzük először az adózási világot:

 

Normál működés szerint a postások az ajánlott leveleket kétszer kísérlik meg kézbesíteni! Ha nem sikerül, akkor értesítőt dobnak be! Ha nem vette át a levelet az adózó 10 napon belül, akkor visszamegy a feladó részére és ha mondjuk a feladó a NAV, akkor életbe lép a kézbesítési vélelmezés intézménye, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy jár el a hivatal az adózóval szemben, mintha a levelet átvette volna és tudna mindenről!

 

Valódi működés szerint vannak postások, akiknek nincs kedvük kézbesíteni! Beülnek egy kocsmába, egy sarokba és ledokumentálnak mindent úgy, mint ha kimentek volna, kézbesítettek volna miközben sokszor nemhogy a postaládáig, de még az adott utcáig sem jutottak el! Sem először sem másodszor nem dobnak be értesítőt, az adózó semmiről sem tud, majd a levél visszamegy a NAV-hoz például és életbe lép a kézbesítési vélelmezés intézménye! A kézbesítési vélelmezés eredetileg azért jött be, mert voltak olyan adózók akik úgy akartak elkerülni szankciókat, hogy nem vették át a leveleket! Ezért él úgy, hogy a kézbesítési vélelmezés olyan, mintha az adózó a levelet átvette volna! Csakhogy itt átestünk a ló túloldalára! Az adózók ki vannak szolgáltatva a postának és a postásnak! Úgy bírságolhatják őket, függeszthetik, törölhetik az adószámukat, úgy kényszer törölhetik őket és tilthatják el 5 évre a gazdálkodási tevékenységtől, hogy semmit sem vétkeztek, csak egy nem kézbesítő postással rendelkeznek!

 

A problémákra természetesen a Posta hárít! Nem hajlandó tudomást venni arról, hogy ilyen létezik! Struccpolitikát alkalmaz! Meglátása szerint, ha minden és rendben le van dokumentálva, akkor a címzett / adózó felelősége, hogy nem reagált (arra amiről nem is tudott).

 

A NAV azt mondja, hogy szokott az ügyfélkapun küldeni értesítőt arról, hogy visszaérkezett egy át nem vett levél! Csakhogy nem mindig küld! Olyan esetekben, amelyekből hatalmas baj lett betudjuk bizonyítani, hogy nem küldött!

 

Éppen ezért segítségkéréssel fordulunk Önök felé! Ez így nincsen rendben! Adózókat, állampolgárokat nem lehet kitenni a postások kényének és kedvének! Nem lehet az, hogy embereket arra kényszerítsenek, hogy postaládájukat kamerázzák be, hogy bizonyítani tudják, hogy a postás arra se ment! Valami megoldás mindenképpen kellene! Így kérjük, hogy segítsenek!

 

Akár abban, hogy létrehoznak egy olyan rendszert, amely ügyfélkapun nyomonkövethető és a címzett megtekintheti van-e felé érkező levél, akár abban hogy a postai úton történő bevallás, iratpótlás kérelmeket a NAV megteszi elektronikusan, akár az ügyfélkapun keresztül is!

 

És van mégegy másik probléma is!

 

Ha a címzett nem a NAV-tól, hanem máshonnan kapna levelet, amelyet nem kap meg! Lehet az egy társadalmi szervezet részére érkező mondjuk egy Minisztériumtól, amely sok emberen segíthetne. Lehet az egy számla, amelyet kikellene fizetni, amelyet nem kap meg és amely miatt korlátozzák a szolgáltatást, az elérést! És megint úgy szenved hátrányt, hogy nem tehet semmiről! Éppen ezért megoldás kell! Ne legyen ilyen, ne lehessen ilyen! Kerüljük el!

 

Önök nyilván most konkrétumokat is várnak, várnának! Ha nagyon szükséges elküldünk ilyen adatokat, de a posta körét már végig futottuk! Mindig, mindent és mindenképpen a posta tagad! Egyetlen helyzetben, egy 8. kerületi esetben tudta egy adózó bebizonyítani az esetet, de ő is csak azért, mert ott van köztéri kamera!

 

Ebben nyújtott segítségüket előre is megköszönjük Magyarország megfelelő gazdálkodása és a gazdálkodók biztonsága érdekében és őket figyelembe véve!

 

 

Szigetszentmiklós, 2017 Február 23

 

 

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                          Elnök

 

 

 

Segítségkérés A nem kézbesítő postások és a KOCKERD bevallások miatti adózói problémák megoldására

Tisztelt Nemzetgazdasági Minisztérium!

Tisztelt Tállai András államtitkár Úr!

 

 

Az adózás világában egyre nagyobb problémával, egymással összefüggő problémákkal fordulunk Önök felé, amelyek nem segítik, mitöbb gátolják a normális, becsületes adózást Magyarország gazdaságában!

 

Az első probléma a KOCKERD:

A bevallás azért jött létre, hogy azon adózókat, akik körül már korábban tönkre, csődbe mentek vállalkozások és így kockázatot jelentenek a nemzetgazdaságra kiszűrjék az adózók közül és megvizsgálják őket, fokozott felügyelettel!

 

A gyakorlat azonban nem ezt mutatja! A gyakorlat azt mutatja, hogy 2 – 3 – 4 hónapos vállalkozásokat vizsgálnak meg, hogy van-e bevétele. Ha nincs, akkor jól megbüntetik őket! Meglátásunk szerint ez indulóban nem helyes!

 

Ráadásul ez a bevallási forma és annak értesítője csak és kizárólag postai úton érkezik meg! Csak úgy szerez róla tudomást az adózó és ügyfélkapun keresztül nem! Ennek hatására, ha probléma van helyben a postával, vagy a postással, akkor az adózó akár komoly problémába is keveredhet!

 

És itt jön be a másik problémakör a Nem kézbesítő postások intézménye!

 

Normál működés szerint a postások az ajánlott leveleket kétszer kísérlik meg kézbesíteni! Ha nem sikerül, akkor értesítőt dobnak be! Ha nem vette át a levelet az adózó 10 napon belül, akkor visszamegy a feladó részére és ha mondjuk a feladó a NAV, akkor életbe lép a kézbesítési vélelmezés intézménye, ami azt jelenti, hogy ugyanúgy jár el a hivatal az adózóval szemben, mintha a levelet átvette volna és tudna mindenről!

 

Valódi működés szerint vannak postások, akiknek nincs kedvük kézbesíteni! Beülnek egy kocsmába, egy sarokba és ledokumentálnak mindent úgy, mint ha kimentek volna, kézbesítettek volna miközben sokszor nemhogy a postaládáig, de még az adott utcáig sem jutottak el! Sem először sem másodszor nem dobnak be értesítőt, az adózó semmiről sem tud, majd a levél visszamegy a NAV-hoz például és életbe lép a kézbesítési vélelmezés intézménye! A kézbesítési vélelmezés eredetileg azért jött be, mert voltak olyan adózók akik úgy akartak elkerülni szankciókat, hogy nem vették át a leveleket! Ezért él úgy, hogy a kézbesítési vélelmezés olyan, mintha az adózó a levelet átvette volna! Csakhogy itt átestünk a ló túloldalára! Az adózók ki vannak szolgáltatva a postának és a postásnak! Úgy bírságolhatják őket, függeszthetik, törölhetik az adószámukat, úgy kényszer törölhetik őket és tilthatják el 5 évre a gazdálkodási tevékenységtől, hogy semmit sem vétkeztek, csak egy nem kézbesítő postással rendelkeznek!

 

A problémákra természetesen a Posta hárít! Nem hajlandó tudomást venni arról, hogy ilyen létezik! Struccpolitikát alkalmaz! Meglátása szerint ha minden és rendben le van dokumentálva, akkor a címzett / adózó felelősége, hogy nem reagált (arra amiről nem is tudott).

 

A NAV azt mondja, hogy szokott az ügyfélkapun küldeni értesítőt arról, hogy visszaérkezett egy át nem vett levél! Csakhogy nem mindig küld! Olyan esetekben, amelyekből hatalmas baj lett betudjuk bizonyítani, hogy nem küldött!

 

Éppen ezért segítségkéréssel fordulunk Önök felé! Ez így nincsen rendben! Adózókat, állampolgárokat nem lehet kitenni a postások kényének és kedvének! Nem lehet az, hogy embereket arra kényszerítsenek, hogy postaládájukat kamerázzák be, hogy bizonyítani tudják, hogy a postás arra se ment! Valami megoldás mindenképpen kellene! Így kérjük, hogy segítsenek!

 

Akár abban, hogy létrehoznak egy olyan rendszert, amely ügyfélkapun nyomonkövethető és a címzett megtekintheti van-e felé érkező levél, akár abban hogy a postai úton történő bevallás, iratpótlás kérelmeket a NAV megteszi elektronikusan, akár az ügyfélkapun keresztül is!

 

 

Ebben nyújtott segítségüket előre is megköszönjük Magyarország megfelelő gazdálkodása és a gazdálkodók biztonsága érdekében és őket figyelembe véve!

 

 

Szigetszentmiklós, 2017 Február 23

 

 

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                          Elnök

 

 

 

A Buckai Szövetség Egyesület többek közt a Csepeli HÉV miatt is üdvözli a 2024-es Olimpia elmaradását

 KÖZLEMÉNY

Egy Olimpia gyönyörű és csodálatos dolog egy olyan ország életében, amely felkészült, gazdaságilag erős, stabil alapokra építő és mindent és mindenkit figyelembe vevő! Egy olyan országban, amely nem ilyen, amely képes egy sok embert kiszolgáló, számukra egyedüli, megbízható közlekedési lehetőséget is elvenni vagy elvételét meglebegtetni (pl.: Csepeli HÉV (mintegy 200 ezer embert érint)), életképtelen alternatívát helyette kínálni oda nem kell! Ahogy nem kell egy olyan országba se, ahol az elszámolásokat nagy trendereknél nem lehet átlátni és ott lebeg a folyamatos korrupció gyanú! Sőt! Nem kell olyan országba se, ahol mindig és minden formába a szakember elmenekül, mert nincs megfizetve, nincs megbecsülve, s ha véletlen egy-egy felelhető, akkor azt is nagyítóval kell keresni! Nem kell, mert ha mégis lenne az Athén 2-höz és államcsődhöz vezetne!

A Buckai Szövetség Egyesület éppen ezért üdvözli, hogy az Olimpia 2024-ben nem Budapesten lesz, mert hiszi, hogy Magyarország és vezetése erre még nem felkészült, így nincs ennek reális és megvalósítható, kockázat nélküli esélye. Egyesületünk nem úgy látja, hogy elveszett egy komoly esély, hanem úgy látja, hogy az egész nemzet, köztük a Csepel sziget is megmenekült a Csepeli HÉV-vel együtt!

Mindemellett, ha és amennyiben az ország felkészült lesz, ha az olimpia nem súlyos társadalmi szakadékokra épített lesz, magukba korrúpciós kockázatot és az államcsőd veszélyét hordozva és nem válik Csepel, Csepel sziget, így akár a Bucka kárára, akkor üdvözölni fogjuk egy későbbi időpontba!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Az eltűnt levelek nyomában: Nem áll kötélnek a Szigetszentmiklósi Posta vezetője a náluk lévő folyamat végig ellenőrzésére!

Szigetszentmiklóson a postán folyamatosan eltűnnek a levelek! Sajnos ez nem kérdés, hanem tény! A Buckai Szövetség Egyesület részben saját tapasztalatai alapján a Szigetszentmiklósi Postán ezért azt kérte, hogy a Posta vezetője határozzon meg egy időpontot és nézzük végig a folyamatokat, hogy vajon hol lehet a hiba.

Szigetszentmiklóson ma a lakosság postai szempontból egyáltalán nincs biztonságban! Értesítés nélkül visszaküldött, eltűnt levelek, emiatt felfüggesztett adószámok, plusz bírságok és egyéb szörnyűségek érik a lakosságot és a vállalkozásokat csak amiatt, mert a városi postások egy része nem, vagy nem megfelelően kézbesít, esetleg a postásnak a kézbesítéshez nincs kedve!

Mit lehet ez ellen tenni? Hogyan lehet javítani és a problémákat helyre hozni? Hogyan lehet más településeken, ahol szintén felmerül ez a probléma tenni ez ellen és milyen rendszert lehet kialakítani a nem kézbesítések elkerülésére? ez a kérdés tavaly nyár óta folyamatosan foglalkoztatja az egyesületet és köreit is! Azért és úgy, mert az adószámát nem kézbesítés miatt függesztették fel, majd pedig mások alaptalan mocskolódásait is elkellett érte tűrni és viselni!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

Nem tudni, hogy lesz-e FKF sztrájk Budapesten, de egyre nagyobb az elkeseredés a Szigetszentmiklós és környékét ellátó ARIES Kft-ben.

0 %! Ez az a béremelési mérték, amelyet az ARIES Kft dolgozói, akik ellátják többek között Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek hulladékszállítását, a Szigetszentmiklósi lakótelep hővel történő ellátását és város városgondozását is 2017-re kaptak! A vezetés és a Szakszervezet szerint rendkívül elégedettek ezzel és a bérmértékekkel…

4 %! Ez az a mérték, amelyet a Fővárosi FKF dolgozói kaptak béremelési ígéretként, ami miatt azóta meghiúsult, de még mindig a levegőbe logó sztrájkot hírdettek!

Érdekes nem?

Közben innen-onnan és közvetítőkön keresztül az ARIES Kft dolgozóinak újabb csoportjai kerestek meg minket és félve, de nyilatkoztak! Elmondták, leírták, hogy a cégben cikksorozatunk megjelenése óta terror van! Aki az Egyesület oldalát like-olni meri vagy ahhoz hozzá mer írni azonnali hatállyal ki van rúgva!

A bér mértéke meglátásuk szerint nevetségesen siralmas, de nem tudnak mit tenni ellene, mert az annyi sem mértéke életüket sodorná veszélybe! Elmondásuk szerint a szakszervezet dísznek van, amely sokkal inkább szolgálja szerintük a vezetési, mint a dolgozói érdekeket!

Éppen ezért és a dolgozók mellett maximálisan kiállva a Szigetszentmiklósi Önkormányzat tulajdonosi bizottságához és annak elnökéhez fordulunk! Felmérték-e, mint tulajdonosok az ARIES Kft-ben tapasztalható bérviszonyokat és bérmértéket, ahogy felmérték-e a munkaviszonyokat is. Ha igen, akkor rendben találták-e és szeretnének-e ilyen körülmények között ilyen alacsony bérért dolgozni? Ha nem, akkor miért nem és mikor hajlandóak erre? Milyen elkülönített alap terhére és milyen gyorsan képesek az ARIES Kft mint Önkormányzati cég dolgozóinak bérrendezésére?

És itt jegyeznénk meg, hogy köszönjük, hogy az ARIES Kft dolgozóinak, hogy kiállnak mellettünk és ellátják munkájukat ilyen bérmérték és ilyen körülmények mellett is!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Nagy az igény az élő közvetítéses és az online visszakereshető vágatlan képviselőtestületi ülésekre Szigetszentmiklóson és más településeken is.

A Buckai Szövetség Egyesület a Buckai érdekvédelmek mellett számtalan környező település életében is jelen van, hiszen bizonyos események nem állnak meg település vagy városrész határoknál, hanem mindannyiunk életére befolyást gyakorolnak. Ilyen környező települések fórumain lehet látni, hogy egyes szomszédos települések esetében a képviselő testületi ülést élőben, majd később vágatlan formában az interneten is látni lehet. Erre az egyesület felmérései szerint hatalmas igény lenne Szigetszentmiklóson is.

Szigetszentmiklóson ugyanis ma objektív, elfogulatlan és mindenről, mindenképpen tájékoztató média, mint olyan nincs! Van helyette méregdrágán propaganda újságként a Kisváros, propaganda tévéként a Dunamédia, és propaganda rádióként a Lakihegy Rádió, amelynek mentségére legyen szólva, hogy legalább a zenei műsorszerkesztése viszont kifogásolhatatlan! Persze ízlések és pofonok!

Hogyan is lehetne tájékoztató miképpen mindaz, amely nagyon sok esetben a testületi üléseken nincs is jelen, s amely  csak és kizárólag az önkormányzati többséget hagyja nyilatkozni, vagy anyagait a többségi igényeknek megfelelve álomszerűre igyekszik megszerkeszteni, amelynek így termékmegjelenése a valóssággal köszönő viszonyban sincs?

Az elmúlt években az esti órákról (volt hogy este 6-kor kezdődött a testületi) reggelre kerültek a testületi ülések, amikor dolgozik mindenki és amikor nem tudja, nem látja senki, hogy mi is folyik itt!

Minket vagy azokat, akik elmondják, hogy bár ez rólunk szól mégis milyen embertelen, rémhírkeltéssel rágalmaznak meg! Rémhír szerintük az, ha elmondjuk, hogy egyes képviselők kifejezetten lakosság ellenesek, mitöbb lakosság gyűlölök, mert sok döntésüket úgy, hogy hozzák meg, hogy kiemelik, hogy szerintük az a „galád lakosság” mit követ el. Szerintünk nem rémhír, mert mi ott voltuk és megéltük!

Ha és amennyiben azonban lenne ott élő közvetítés és vágatlan bármikor elérhető felvételek nem lenne vita vagy helye ilyen jellegű félreértéseknek! Nem mondhatná senki sem azt, hogy nem úgy van, amit megéltünk, mert ott lenne és látható lenne bárkinek az arról szóló felvétel.

Javaslatunk és meglátásunk szerint a lakosságnak tudnia kell mi megy a háta mögött, de akár az ő bőrére! Ez alapján tud objektív és helyes döntést hozni, hogy ő, hogy ebben a formában és hogy ezt akarja-e, támogatja-e. Éppen ezért a felméréseknek megfelelően a Buckai Szövetség Egyesület ezt az igényt újra beterjeszti!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

HÉV-ek: Megkezdődtek az átmatricázások! Ez már a nagy változások előszele?

Az elmúlt hetekben, ha valaki járt a Csepeli vagy  a Ráckevei HÉV-en és jól megfigyelte a szerelvényeket egy kicsi változást fedezhetett fel: Kezdenek eltűnni a BKK és előkerülni a BHÉV Zrt matricák! Ez valami nagy változás elő fuvallatta lenne?

Az elmúlt évben, amikor kiderült, hogy a MÁV-ba integrálják a HÉV-eket, illetve kérdéses volt a Csepeli HÉV jövője a Csepeli HÉV-en kívüli vonalakra szakemberek és döntéshozók pályázatokat, nagy változásokat, pályafelújításokat és új szerelvényeket ígértek! Olyan új szerelvényeket, mint amilyen a STADLER FLIRT vonata vagy, ahogy sokan ismerik a piros vonat. De nem zárták ki, hogy más szintén modern szerelvény lesz!

A matricázások és az utazások hatására megkérdeztük a kalauzokat ők mit éreznek. Éreznek változást vagy bármi mást? Mert mi utasként azon kívül, hogy más a matrica egyenlőre mi nem!

Ez persze egyben dicséret, egyben pedig remény! Dicséret, hogy nem lett rosszabb és maradt az üzem és remény, hogy korszerűbb, jobb és fejlettebb lesz! A kalauzok elmondták, hogy hiába BHÉV még a BKK látja el a felügyeletet, de nyilván az idő előrehaladtával ez másként lesz!

A MÁV-tól a HÉV-ek vonala, pedig nem idegen, hiszen évtizedekkel ezelőtt a MÁV-hoz tartoztak a HÉV-ek. De mint ahogy sokan mondták más a finanszírozási forrás! Ha így van, akkor ez nyilván javuláshoz vezet! Ha nem az viszont furcsa lenne, mert az átszervezésnek, akkor is úgy nincs sok értelme, hiszen akkor az állam egyik vagy az állam másik zsebe!

Tehát végezetül az átmatricázással elkezdődött valami, de kíváncsiak leszünk mindez hogyan és hova fog vezetni! Kíváncsiak és reményteliek!

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

 

 (fotó: Vulman Buszos Róbert)

Tetszett a bejegyzés? Kövesd a blogot!

blog.hu