Buckai Szövetség Egyesület

Közmeghallgatás lesz ma 17 órától Szigetszentmiklóson! - Téma: (A nem létező) csapadékvíz elvezetés.

2017. április 26. - Buckai Szövetség Egyesület

Közmeghallgatás lesz Szigetszentmiklóson ma 17 órától az Önkormányzat földszinti nagy előadójában.

 

Téma: Csapadékvíz elvezetés (amely Szigetszentmiklóson nem létezik így érdekes lesz róla beszélni).

 

Szeretettel várunk mindenkit!

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Büntető eljárási szakba lép a 3-ból kettő KOHOLT PER

Bármely magyar állampolgárt meg kellene, hogy illessen az egyenlő bánásmód elve és az emberi humánum. Bármely magyar ember, ha idős, beteg elesett vagy nincsen jó anyagi helyzetben nem a bántást, hanem a kiállást érdemli meg! De sajnos vannak olyan emberek napjaink világában, akikbe nem szorult egyetlen szikra emberség sem! Vannak olyan emberek, akik közalkalmazottként, közszolgaként nem szolgálnak, hanem önmagukra nézve hatalmat sejtenek, melyet mások megalázására, mások jogtiprására használnak fel! S ha megszólja valaki ezért őket, akkor még ők vannak felháborodva és saját jogsértő magatartásukat leplezve különböző koholmányok alapján eljárásokat indítatnak el! Ez a KOHOLT per!

 

A Buckai Szövetség Egyesület, mint a Buckai lakosság érdekvédelmi szervezete nem hagyhatja, hogy notorius kéjenc módon Buckaiakat alázzanak és gyalázzanak meg egyes az emberségesség fogalmát ismeretlennek tekintő közalkalmazottak a Bucka csatorna. a csapadék vízelvezetés, a vízszolgáltatás vagy bármely az Önkormányzathoz is köthető szolgáltatások esetében. Mindig és mindenkiért kiáll aki Buckai, aki Szigetszentmiklósi, aki segítséget kér vagy aki elesett! S mindig megfogja szólni azokat, akik velük szemben jogtipró magatartást folytatnak! Indítsanak bármilyen alaptalan pereket!

 

A KOHOLT per jelen esetben egy hármas baráti körhöz tartozó, önkormányzati kötődésű alaptalan hármas rágalom hadjárat! Az egyik eljárás közvetlenül a Bucka csatornához, az ott tapasztalható embertelenségekhez, a másik az emberi butasághoz, alkalmatlansághoz és gőghöz kötődik, míg a harmadik eljárás szószerint értelmezhetetlen. S bár kifejezetten kértük, hogy az eljárásokból Szigetszentmiklós Járásbíróságát az Önkormányzati összefonódásai miatt zárják ki ezt számunkra történő értesítések megküldése nélkül tagadták meg miközben a bíróság ülnökeit a Szigetszentmiklósi jegyző, a bíróság eszközeit a Szigetszentmiklósi Önkormányzat finanszírozta és mint ahogy a 2017 március 29-ei képviselő testületi ülés alapján is megtudható üres önkormányzati lakások vannak a bíróság alkalmazottjai részére fenntartva! Nem elfogult? Ha ez nem, akkor mi az?

 

Bíróság ráadásul elvárta tőlünk, hogy az alaptalan rágalmak esetében gyanúsítotthoz hasonló magatartást tanúsítsunk és olyat ne kérjünk, hogy a koholmányokat kitalálókat vonják felelősségre! Azonban meglátásunk és véleményünk szerint gyanúsított módjára viselkedjen az, aki bármilyen csúnya dolgot volt szíves vagy inkább szívtelen elkövetni! Mi ilyet nem tettünk meg, ezért nem is fogunk úgy viselkedni, mintha nem lenne alaptalan rágalom, amit ellenünk tettek!

 

Mint már korábban írtuk az aki alaptalanul másokat megrágalmaz annak nem kegyelmezünk, ezért a mai napon a 3 KOHOLT perből 2 esetében az eljárás büntető tárgyalási szakba lépett! Ennek során bár nagyon lejtő pályán, hiszen kérésünk ellenére egyenlőre egy elfogult bíróság előtt kell bizonyítanunk, de igazunkat befogjuk bizonyítani! A pereket precedensnek tekintjük! Meglátásunk szerint a precedens értéke annak, hogy senkit se lehessen megalázni közalkalmazottként és büntetlenül, valamint ne lehessen bűncselekményt és jogtiprást leplezve hamis, koholt vádakkal megrángatni!

 

Az eljárás tehát folytatódik, melyről folyamatos tájékoztatást adunk és reményeink szerint a következő tárgyalási szakra már médiát is tudunk hívni!

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

Ismét perhét következik! - A hamis vádat megfogalmazóknak nem lesz kegyelem!

A Buckai Szövetség Egyesület életében és sajnos ismét egy perhét következik. Ezen perhét egy a Szigetszentmiklósi Önkormányzathoz köthető, annak részben vagy egészben alkalmazásában álló baráti kör hamis vádjairól fog szólni.

 

Az ügy indítatása és vélhetőleg az összefüggéstelen, ok-okozati menetet nélkülöző feljelentések, melyek a feljelentők alapvető mentális képességeit kérdőjelezik meg meglátásunk szerint nem az igazság, hanem, hogy a Buckai Szövetség Egyesületre és elnökére az ügye van kifejezést lehessen használni.

 

Vélhetőleg hasonló indíttatású, mint a kabátlopási ügy. Egy idő után nem számít, hogy a kabátot tőlünk lopták el és mi vagyunk az áldozatok, hanem csak az számít, hogy valamilyen kabátlopási ügybe keveredtünk!

 

Bár a feljelentések szövegeit ismerve még azt sem értjük, hogy hogyan lehetett egyáltalán befogadni, hisszük azt, hogy a törvénynek a koholt vádak megtevőire, a másokat ártatlanul meghurcolókra le kell sújtania! Ahogy azokra is le kell sújtania, akik véleménynyilvánító cikkre bűncselekményt kiáltanak vagy azzal rágalmaznak meg! S hisszük azt, hogy nem kegyelmezhetünk olyanoknak, akik a vélemény nyilvánítás korlátozására akarnak használni bíróságokat!

 

Jelen értelmetlen tyúkperekben nincs az a mérlegelési kényszer, amely előtt már álltunk több esetben. Nincs az, hogy mi szolgálja jobban a Bucka és a város érdekét, s ha egy megállapodás akkor legyen az, mert hosszú távon gondolkodunk! Itt azért nincs ilyen, mert a bűnözők hamis vádját nem hagyhatjuk és nem tűrhetjük!

 

Itt az elkövetőkkel megállapodás nem lesz! A bocsánatkérésüket nem fogadjuk el! A felelősségre vonásukat és a rájuk kiszabható maximális büntetést kérjük!

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

A közelgő vizsgaidőszakra tekintettel a Szövetség ebben a tanévben már nem megy a Csonka János Szakközépiskolába, de ígéretét be fogja pótolni.

2017 év elején nagy visszhangot váltott ki a Buckai Szövetség Egyesület Csonka János Szakközépiskoláról megjelent cikke és cikksorozata. Nagy visszhangot, hiszen a diákok nagy létszámban kiálltak iskolájuk mellett és az egyszeri tapasztalatot alapvető elemeiben cáfolták meg, melyért részünkről hatalmas tisztelet illeti őket!

 

 A cikksorozat végén látva a hatalmas kiállást megígértük, hogy az iskolát meglátogatjuk, a vezetéssel, a diákokkal elbeszélgetünk és megpróbálunk olyan javaslatokkal élni melynek hatására még erősebb és megjobb lehet az iskola hírneve.

 

Mire azonban egyéb teendőinkből felszabadultunk eljött az érettségik, a szakvizsgák, összefoglalva a vizsgaidőszak ideje, amelyet mi semmilyen formában nem szeretnénk megsérteni! Éppen ezért ígéretünket el nem felejtve a következő tanév elején az iskolát meglátogatjuk!

 

Addig pedig minden itt végző diáknak kívánunk a vizsgákhoz egy kalappal, s kívánjuk, hogy a vizsagidőszak emlékezetes és élményteli legyen!

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

A Buckai Szövetség Egyesület fogadást kötött az ARIES Kft-vel.

A Buckai Szövetség Egyesület fogadást kötött a többek között Szigethalom, Szigetszentmiklós és Halásztelek hulladékgazdálkodásáért is felelős ARIES Kft, mint Önkormányzati cég egyes vezetőivel.

 

A fogadás arra vonatkozik, hogy ha a körülmények okán a cégből 2017 május 31-ig tömegesen állnak fel és mennek el az emberek, akkor június első hetében mi kapunk pezsgőt, de ha nem akkor mi adunk pezsgőt.

 

A körülményeket ismerve, melyekről nekünk munkavállalók számolnak be sanszos, hogy a pezsgőt mi kapjuk meg, de higgyék el nem örülnénk neki! A fogadással ugyanis az volt a cél, hogy a kialakult közhangulathoz képest javuljanak a körülmények, figyeljenek oda erre, ha más miatt nem, akkor hát a fogadás miatt, s érezzék jól vagy jobban magukat a munkavállalók, hogy végre meg vannak becsülve!

 

Persze az ARIES Kft vezetése szerint már most is megvannak, de olyan jó lenne ezt immáron nemcsak a vezetéstől és hűbéreseiktől hallani.

 

2017 júniusában a fogadás végkimeneteléről mindenképpen tájékoztatást adunk és befogunk számolni.

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

Ki kell vizsgálni és meg kell keresni a Buckai utak és a Buckai közlekedés tönkre tételének Önkormányzati felelőseit!

A Buckai Szövetség Egyesület elképedve hallgatja a Szigetszentmiklósi Önkormányzat azon kommunikációját, amely a Buckai utak és közlekedési állapotokért a Buckaiakat teszi felelőssé önkéntes terület foglalást és miegymást kiáltva!

 

Egyesületünk meglátása szerint a kialakult állapotokért 100 %-osan a Szigetszentmiklósi Önkormányzat és annak Építési osztálya és Városgazdálkodási osztálya a felelős.

 

Felmeréseink szerint a Buckai utak kialakulása, kezelése kezelhető mértéknek mutatkozott egészen 1996-ig! Ezt követően a mindenkori Szigetszentmiklósi Önkormányzat olyan építési engedélyeket adott ki, olyan mértékű betelepítést hagyott jóvá, amelyhez egyáltalán nem teremtette meg a feltételeket! Az engedélyekért alapvetően meglátásunk szerint az építési osztály, azért hogy ez milyen hatással lesz a városra pedig a városgazdálkodási és beruházási osztály a felelős!

 

Meglátásunk szerint meg kell azt vizsgálni, hogy miért és hogyan következhetett be mindez!  Mit miért és miként tettek, követtek el! Továbbá azt is meg kell vizsgálni, hogy mi motiválta őket! S ha mindez törvénytelen, akkor felelősségre kell vonni a felelősöket!

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

A Buckát nem az szereti, aki azt mondja, hogy minden szép és minden jó, hanem az, aki látja a valóságot és érzi magában a fejlesztési szándékot!

A Buckai Szövetség Egyesület egyes meg nem erősített forrásokból megtudta, hogy egy a Buckai névvel is illetet csoportban egyes spanyolok és egyiptomiak, némely amerikai és hortobágyi emberekkel megállapították, hogy a Bucka csodás és minden rendben!

 

Mielőtt azt gondolnák, hogy ezzel egy csettintésre a Bucka maga az Édenkert lett el kell, hogy szomorítsuk Önöket, hogy ez a terület egy pillanatig se volt ilyen! Hiszünk abban, hogy a Bucka pusztításának egyik formája, amikor valaki csodálatost hirdet a második világháborús viszonyokat látva egy olyan területről, amely gyakran szerepel a Kékfénybe!

 

Mi azokban az emberekben hiszünk, akik a szörnyűt szörnyűnek, a szépet szépnek látják és értékelik! Azokban az emberekben, akik a szörnyű esetében szándékoznak valamit szebbé és jobbá tenni! Ugyanis ezek az emberek képesek és hajlandóak építeni, fejleszteni és valódi cselekedeteket elhozni, melyre a Buckának és területünknek oly nagy szüksége van!

 

Persze azon marketing szakembereket azért mindenképpen megkeresnénk, akik Egyiptomban, Spanyolországban, az USÁ-ban és a Hortobágyon ennyire szépként és csodaként tudnak hirdetni szörnyűségeket, mert ez a meggyőző képesség még valahol, valamire jó lehet! De felhívnánk a figyelmüket, hogy azért mivel az a nemzetközi oldal tele van kiskorúakkal is, legalább a felnövekvő nemzedékre legyenek tekintettel és ne kíséreljék meg legalább őket hamis illúziókba ringatni!

 

A Bucka nem szép, de szép lehet! Nem fejlett, de ha rajtunk múlik az lesz! Nem kitakarított, de aki szereti a Buckát kitakarításáért mindent megtesz! Ugyanakkor a Buckának rengeteg rejtett kincse van, amely szerethetővé teszi! Mi így szeretjük és arra törekszünk, hogy lehessen és jó legyen itt élni!

 

Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Valódi és használható buszvárókra van szükség használhatatlan, nem létező, pocsolyához elhelyezett vagy funkciónális nagy árért kapható dísztárgyak helyett!

Szigetszentmiklóson és ezen belül az Alsóbucka városrészben is nagyon fontos kérdés, hogy hogyan lehet kijutni, eljutni, közlekedni vagy tömegközlekedni és az is, hogy ez bár ma nehezített mégis hogyan lehetne megkönnyíteni!

 

A megkönnyítés egyik lehetősége és a tömegközlekedés segítése, hogy a buszmegállók ne legyenek fedetlenek, pocsolyával körbevettek és ne álljanak és ázzanak az emberek ott, mint a nádi verebek!

 

A Buckai Szövetség Egyesület hamarosan igényt fog bejelenteni! Ezen igény szerint használható buszvárókat szeretnénk kérni! A használható buszváró természetesen nem azokat a közdíszeket jelenti, amelyeket a magát Szigetszentmiklósi közlekedési szakértőnek tituláló bohóc akart elhozni több millió forintért, s amelyek bár természetesen szépek, de sem esőtől, sem széltől, sem semmitől nem védenek meg! Mi olyan buszvárókra gondoltunk, amelyektől nem megy anyagilag tönkre a város, de amelyek megvédenek bármilyen szélsőséges időjárástól, továbbá olyanokra, amelyek környékén legalább a csapadékvíz elvezetés megoldott és nem fognak a buszra várakozók fürödni egy-egy arra közlekedő miatt!

 


Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Talán eljöhet az ötödik kis Bucka busz - De óvatosan kezeljük ezt a hírt, hiszen sok körülmény van még amire oda kell figyelni.

Eljöhet az ötödik kis Bucka busz tudta meg a Buckai Szövetség Egyesület a ma tartott Gazdasági Bizottsági ülés beszámolói és Dr. Barabás Botond független képviselő erre vonatkozó bejegyzése alapján.

 

A mintegy egy éve a közmeghallgatáson megígért busznak Volánbuszos források szerint még tavaly decemberben, de idén januárban sem volt reális lehetősége forrása és az Önkormányzat részéről mutatott hajlandósága. Konkrétan meg nem erősített források az Önkormányzat akadályozó tevékenységéről számoltak be nekünk!

 

Ennek függvényében külön öröm, hogy a hírek szerint és talán beleálltak mégis!

 

Az persze más kérdés, hogy valójában segíteni fog-e nekünk!

 

Ennek több kritériuma is van! Eszerint:

·       Mekkora kapacitású busz érkezik? Ha ugyanis a jelenlegi maximum 24 – 27 fő szállítására alkalmas midi busz, akkor a segítség voltaképpen semmit sem ér, hiszen akkora a túltelítettség az igény és a forgalom, hogy a valódi segítséget a Mercedes Sprinter City 77 szintű buszok, a maguk 45 – 47 fős elszállítóképességű kapacitásukkal jelentik, melyet immáron többször jeleztünk is! A Mercedes Sprinter City 77 buszok ráadásul nem szélesebbek, nem magasabbak a jelenlegi buszoknál ugyanakkor hosszabbak és elől – hátul dupla ajtóval rendelkeznek!

 

·       Milyen a menetrend? Csak sűrű? Figyelembe veszi az iskolai csengetési rendeket? Figyelembe veszi a környező Volán, BKK és HÉV járatokat? Biztosít átszállást? Avagy megy jó sűrűn, de a nagy világba és semmit figyelembe se véve?

 

·       Mindannyian tudjuk, hogy a 684-es Gyártelepig közlekedő járat nem kiegészítés, hanem az egyik alapjárat, melynek van potenciális bővítési és fejlesztési lehetősége! Nagyon fontos kérdés megannyi Buckainak, hogy feltárják-e ezeket a lehetőségeket!

 

·       Mi lesz a Csépi úti nagybusszal? Mikor veszik meg a leendő buszforduló területét? Mikor ismerik be, hogy kell? S mikor kezdenek el olyan nagy kaliberű és igényű buszról leülni, tárgyalni beszélni, mint amilyen a KISDUNA busz, amely a 148-as busz végállomását az Üdülő sor, Rév soron keresztül az ófaluval, a lakóteleppel, a Buckával, a Szigethalmi Dunaparttal Tököli Park végállomás elérésével köti össze?

 

Mi most megfogjuk vizsgálni a terveket azzal a feltétellel, hogy megvizsgáljuk azt is, hogy a környező járatok menetrendjei változnak-e. Ha kell kiegészítéseket javaslunk! Ha kell a menetrendet teljesen átalakítjuk annak érdekében, hogy annak a legtöbb elérése, csatlakozása legyen, mely így szolgálhat megannyi Buckait! Továbbá lobbizunk, hogy ne csak Bucka busz legyen, hanem az legyen olyan kapacítású, amely kapacítás kiszolgálja az utazási igényeket és mértékeket!

 

A Boglya járat megtervezőiként, kiharcolóiként és elhozóiként a Bucka buszok kérdése egyik szívünk ügye! Fokozottan figyelünk erre a kérdésre!

 


Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kíván a Buckai Szövetség Egyesület

 

Kedves olvasóink, látogatóink,

 

támogatóink, lakótársaink!

 

 

 

A Buckai Szövetség Egyesület

 

nevében ezúton szeretnék kívánni

 

nektek:

 

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

 

 

 

Sok szeretettel:
Csizek Csaba
Buckai Szövetség Egyesület

 

elnök

 

06-70-70-15-911