Buckai Szövetség Egyesület

Bucka csatorna: Kockázati tényező, hogy a lakosság visszakapja a pénzét? Projekt kommunikátor! Ez mi?

2017. július 24. - Buckai Szövetség Egyesület

Kockázati tényezőnek számít az Uniós támogatás emelkedése miatt visszajáró pénz a Bucka csatorna projekt kommunikátora szerint tudta meg a 2017 július 11-ei elszámolás napi dokumentációk mellékletéből a Buckai Szövetség Egyesület.

 

A projekt kommunikátor rövidített jelentésében az nem szerepel, hogy ez az összeg nem is szerepelt az eredeti tervekben így a beruházás nem tervezetként, hanem pluszként kapta meg ezeket a pénzeket a lakosokra tekintettel!

 

Egy plusz és nem tervezet pénz milyen kockázatot jelent? Ez a pénz mindenképpen a lakosoknak jár, de ha kockázatként szerepeltették, akkor mégis mit akartak csinálni vele és miként, de legfőképpen mire fel? Mi motiválta a projekt kommunikátort ilyen írásra és kijelentésre? Mi volt ezzel a kifejezéssel az ő, az Önkormányzat és a Csatorna Közmű Társulat terve, eredeti terve?

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Bucka csatorna: Ez már közszereplés vagy simán feladatköri és hatalmi túllépés?

A magyar jog számtalan dologról rendelkezik és számtalan dolgot szabályoz! Érdekes azonban, hogy van, amit meg nem! Ilyen a közszereplők deffiniciója, megfogalmazása és szerepe valamint az, hogy ki számít annak és ki nem!

 

A wikipédia szerint:

A közéleti szereplő vagy közszereplő fogalmát – bírói joggyakorlati előzmények után - az ügynöktörvény vezette be a magyar jogba. Ezek szerint közszereplő az a személy, aki közhatalmat gyakorol, gyakorolt vagy közhatalom gyakorlásával járó tisztségre jelölték, illetve aki a politikai közvéleményt feladatszerűen alakítja vagy alakította.

 

Ez így elégé körülírt vagy mégsem? Gondolkodjunk csak el ezen!

 

Minek számít ugyanis az az ember, aki mintegy 10 ezer életét befolyásoló csatorna kapcsán ügyeket elintéz vagy nem intéz el? Minek számít az az ember, akihez ha egy csatorna beruházás során fordulunk, hogy probléma van és a történet javításra szorul nem tesz feljegyzést, nem ad a panaszról elismervényt, akihez csak szóban fordulhatunk és aki vagy segít vagy nem segít nekünk? Minek számít az az ember, aki mint ügyintéző, akihez fordulnunk kell úgy viselkedik, hogy nekünk megtiszteltetésnek kellene venni, hogy ő egyáltalán szóba áll velünk? S végül, de nem utolsó sorban minek számít az az ember, akihez a visszajáró 153.000 Ft-os nyilatkozatunkat le kell adni, de se egy feljegyzést, se egy elismervényt, se semmit nem ad erről, ami bizonyítaná, hogy mi ezt átadtuk?

 

Nem lehet azt mondani, hogy ezek a kérdések ne befolyásolnának sok embert! Nem lehet azt mondani, hogy az ügyintéző nem gyakorol közhatalmat, hiszen a segítség és az elismervény adását és nem adását ő dönti el, s az sem kizárt, hogy önként! Minek számít ez? Önkéntes közszereplésnek vagy hatalmi és feladatköri túllépésnek? S minek számít az az ember, aki közli, hogy ez nincs rendben? Bíróság elé kell citálni, meghurcolni, mert szót mert emelni? Vagy esetleg szavára és annak megalapozottságára oda kellene figyelni?

 

Ne adja Úristen ez már tényleg az egyenlőek és az egyenlőbbek rendszere lett, ahol egyesek bármit, bármikor és bármilyen formában elkövethetnek másokkal szemben?

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Igazgatási szünet néven pihennek a Szigetszentmiklósi Önkormányzatban! - De vajon mit pihennek ki?

2017 július 24–e ás július 28-a között igazgatási szünet van a Szigetszentmiklósi Önkormányzatban - tudható meg az Önkormányzat honlapjáról. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat tagjai hosszú és fáradtságos félévük során most igyekeznek megpihenni és nem lehet a héten semmilyen önkormányzati ügyet sem elintézni. De vajon miben fáradtak el?

 

A 2017-es év sok más normál Önkormányzattal ellentétben a Szigetszentmiklósi Önkormányzatban nem januárban kezdődött, hanem februárban. Így míg bármely normál Önkormányzatban minden hónap végén van rendes és nyilvános képviselő testületi ülés, azaz volt január végén, február végén és márciusban, addig náluk volt egy február 15-én és március végén, így hát egyet simán lespóroltak!

 

Az év, mint minden év nem mással kezdődött, mint a költségvetéssel, amelyet sikerült úgy összeállítani, hogy az mínuszos, tehát forrás hiányos legyen! Így ugyanis nem kérhet senki és semmit, hiszen a tervezet költségek sem térülnek meg és bármi lesöpörhető könnyen és szépen! A költségvetés persze nem volt igaz és gyönyörű számviteli utána járás utána csak-csak előkerültek a korábban elrejtett források és tételek. Ha nem így lett volna, akkor azt a nevetséges helyzetet kellett volna bemesélni mindenkinek, hogy Pest megye egyik legnagyobb ipari parkkal rendelkező városának nincsen semmi pénze! Hát… érdekes mondat, kijelentés és etetés lenne!

 

A 2016-os évet olyan nem kis dolgokkal fejeztük be, mint hogy lesz nyilvános wc a József Attila telepi HÉV megálló mellett! Újdonságot írnánk, ha elmesélnénk, hogy nem lett?

 

Ellenben elfogadásra került egy Csépi úti óvoda az ismert óvoda árak duplájáért. De persze azt válaszolták, hogy a támfal nem drágább, mint az óvoda épülete és annyiba se kerül. Akkor ezek szerint az egyik felét költik az óvodára, a másik felét az Önkormányzati hatalmasságok zsebének tömködésére? Vagy ez fúj, de csúnya gondolat? S, ha az akkor mégis mi lehet az árduplázás oka?

 

Új levelezést vezettek be! Újabban semmilyen kérdésre se válaszolnak érdemlegesen! A levél, amelyben bárki az Önkormányzattól tájékoztatást kér, ha megérkezik véletlen sehova nem vezet és semmiként.

 

Viszont új és tényleges hatalmat adtak a portások kezébe, amikor is egy elektronikus bejáratot vezettek be! Már eddig is, ha valaki telefonált a portás döntötte el, hogy fontos-e az ügye avagy sem, s ha nem fontosnak ítélte egyszerűen rácsapta a kedves ügyfélre! Újabban akárki már az Önkormányzatba se mehet be! Nem intézhet adóügyet, nem egyeztethet beruházási osztályon, a civil szervezetek nyilvántartásával foglalkozó osztályon vagy nem készítheti elő, hogy mondjuk Szigetszentmiklóson legyen az esküvője, mert bármi elintézéséhez nem más kell, mint a portás kegye! Nevetséges nem?

 

A sok-sok visszatérő és gyakran elgondolkoztató bagatell kérdések mellett aztán Közmeghallgatást is sikerült rendezni! 2017-ben egy olyan ügyben, ami nincs is ebben a városban, így Szigetszentmiklósi téren fantazmagóliának tekinthető a felvetése! Ez nem más, mint a csapadékvíz elvezetés! Csapadékvíz elvezetés ott, ahol mindig és minden esőzésnél legyen az bármilyen kicsi vagy nagy a város víz alatt van! Csapadékvíz elvezetés ott, ahol immáron 7 éve és szinte hetente kiárad a Határ úton a fekália ár mindent összefertőzve! Csapadékvíz elvezetésről ott, ahol erre alapítottak egy céget és pénzt adtak arra, hogy ezt kezelje miközben nem látszik a városban a munkája és nem tudja megmagyarázni, hogy a pénzeket hova is költötte!

 

De a közmeghallgatás fárasztó ám! Fárasztó, mert az emberek kérdéseket tesznek fel, amire elvileg válaszolni is illene! A válasz pedig vagy nem érdemleges vagy és általában a kedves lakó az írásban válaszolunk ígéretét kapja meg! Általában ember nem él oly sok időt, hogy ezt az írásbeli választ még megkapja életében!

 

S, ha már megfáradtak ebben a rettenetes közmeghallgatásban, amelyben a köz még kérdezni is mer, ahelyett, hogy csak szavazna és hallgatna (legalábbis ezt ők valahogy így képzelhetik el), akkor megfáradtak abban is, hogy valaminek és bárminek a legalapvetőbb módon sikerüljön utána nézni! Ha ugyanis nem fáradtak volna meg, akkor talán sikerül elkerülni azt a szégyent, hogy Szigetszentmiklósi legnagyobb körzeti orvosi körzetének jelöltje májusban egy betegeit zaklató és emiatt felfüggesztett nőgyógyász legyen!

 

S még mielőtt sikerült eme nagy és fárasztó munkába megpihenni, ahol olybá tűnik az Önkormányzatnak a lakosoknak bármilyen kérdésben is kín segíteni, hát vannak olyan civilek, (az Önkormányzat szemében kár, hogy léteznek) akik nyomják a Bucka csatorna elszámolását és egyre erősebben így lépni kellett! Szegény és megfáradt Önkormányzatunk így feldobott egy majdnem 153.000 Ft-os összeget, amely esetén ő is tudja és mi is tudjuk, hogy a legóvatosabb számítások szerint is 13.978 Ft-tal minimum több jár vissza! Ha azonban jobban belemegyünk, akkor a visszajáró és a felkínált összeg közötti különbözet felszökik ingatlanonként 61.474 Ft-ra, amely össz Buckai szinten több, mint 222 millió forintot jelent.

 

Ez volt az első félév, amelybe elfáradtak és amely után most megpihennek! De közben nincs járda, nincsenek járható utak! A Határ utat mentesítő és elkerülő vezeték majd elkészül egyszer, de kidobott 40 millióról már senki nem beszél! 40 millió egy zsalukőből épült csillapítóra úgy, hogy zsalukőből csillapítót nem szabad építeni, mert az összeomlik!

 

Hát ezt sikerült összehozni!

 

A fáradtság közben nem sikerült segíteni a Bucka víz és csatorna károsultakon és a város általános állapotán az itt élők közérzetén sem! De sikerült kommunikációban a szomszédos várost, Szigethalmot szidni és becsmérelni, miközben Szigethalomnak nincs járda, nincs fekália ár és nincsen rendezetlen út problémája sem! Pedig Szigethalomnak sokkal kisebb a költségvetése!

 

Nos a mi Önkormányzatunknak ebben sikerült megfáradni és kell pihenni, de nagyon kell pihenni! Ja és persze TAO pénzből épülő fűtött pályás stadiont is kell építeni a fekália ártól 1,5 km-re! Az is kell!... Nagyon kell!...

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Sokan kérdezték tőlünk! 2017-ben is az Augusztus 20-ai program a tűzijáték kivételével bűn rossz lesz?

Szigetszentmiklóson immáron hagyománya van a helyi tűzijátéknak, amit mindenki nagyon dicsér és szeret beleértve a Buckai Szövetség Egyesületet is. De hagyománya van a bűn rossz programoknak is, amely inkább vendéget üldöz, mint csalogat. Éppen ezért joggal merül fel a kérdés, hogy ez vajon rendben van-e így?

 

Az egyesülethez fordulók szerint és szerintünk is, azért erre a programra elég sokat ellehet költeni és nyilván költenek is! De, ha bebandzsult emberek ülnek, ha ülnek a nézőtéren, akkor nem biztos, hogy a megfelelő hatást éri! Persze, ha nem a szemészek biztatása a cél, hogy nem maradnak munka nélkül!

 

Hosszú évek óta azon gondolkozunk vajon ez a semmilyen téren nem megfelelő, ízléstelen és unalmas program, ami augusztus 20-ákon felmerül mely korosztálynak felel meg? Gyerekeknek tuti nem! Kamaszoknak, fiatal felnőtteknek sem! A középkorúaknak és az idősebbeknek is azért van ízlése! Vagy augusztus 20-a Szigetszentmiklóson az ízlésficamosok ünnepe?

 

Idén az Önkormányzathoz fogunk fordulni, hogy valamilyen formában igyekezzenek a lakosságtól megérdeklődni mi az, aminek örülnének, amit ünnepi hangulatnak és minőségnek éreznének. Milyen program az, ami alapján nem az jut az emberek eszébe, hogy ízlés ficam, hanem az, hogy tényleg jó program… Legalábbis, ha már költünk rá, akkor minimum, hogy jó vagy legalább elviselhető legyen!

 

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Újabb hazugságot találtunk a Bucka csatorna elszámolásában és jelentésben! Méghogy sikeres szennyvíztelep...

Újabb érdekes dolgot talált a Buckai Szövetség Egyesület a Bucka csatorna elszámoló és projekt záró jelentésében ezúttal a szennyvíztelep bővítéssel kapcsolatban! Mint ismeretes a Bucka csatorna projekttel egyidőben a szennyvíztelep kapacitásának megduplázása és bővítése is cél volt a pályázat keretében, mely az Önkormányzat, a projekt kommunikátor szerint teljesült, de vajon tényleg így történt ez?

 

Először is a próba üzem idején ismét bűz volt a szennyvíztelep körül, s amikor ennek okára rá lett kérdezve az Önkormányzat azt válaszolta, hogy bár a szennyvíztelep bővült, de a két teleprész egymással nem kompatibilis. Ez pontosan azt jelenti, hogy van egy régi telepünk, van egy új telepünk, de azokat egységes rendszerként nem, csak két külön rendszerként képzelhetjük el! Hogy ez mennyi hibának a forrása? Hát rengetegnek!

 

Ez persze elképesztő, hiszen ha valamit kibővítek, akkor egységes szerkezetben egyben helyre és egy szintre hozom, de itt nem ezt történt! Az Önkormányzat korábbi levelében elismerte, hogy a régi teleprészre majd ezután fog pályázni és majd valamikor (csak győzzük kivárni) az egész egységes és egy szinten lesz!

 

Mit is ír a projekt kommunikátor, hogy a próba üzem sikeres volt? Ja! Meg, hogy jól működik? Hát! Aki őszinte az nem biztos, hogy erre az esetre ezeket a szavakat és kifejezéseket tartaná helyesnek!

 

És akkor még nem beszéltünk azokról a legendákról, melyek szerint a szennyvíztelep régi részének korszerűsítésére elvileg csak a beruházási érték 1 %-át lehetett volna fordítani, de az elszámolás szerint és teljesen szabálytalanul ez 2,8 %. Tehát olyat is tettek, ami nem biztos, hogy az Uniónak annyira fog tetszeni! S, ha nem fog tetszeni, akkor azt ki is fizeti? Esetleg erre is tartalékolnak a mi pénzünkből? A visszajáró pénzek matekja emiatt nem jön ki? Ez is lehet egy indok? S ha az, akkor az ő hibájukért miért nekünk kell fizetni? Továbbá egy felelős Önkormányzat, akkor pályázik bővítésre, ha mindent egységessé és jóvá tud tenni! Itt hogy-hogy nem sikerült a régi telep korszerűsítésére pályázni, hogy mire az új elkészül (ugye már elkészült) addigra egységes legyen, jó és kompatibilis? Esetleg ekkora fatális hibákkal ez rendben lenne? Mert akkor nem szeretnénk megtudni mi az, ami már az Önkormányzatnál sincs rendbe!

 

S felmerül mégegy kérdés? Meddig hagyjuk, hogy az Önkormányzat, a kommunikátor puszta írással, hangzatos szólamokkal felül írja a valóságot? Meddig hagyjuk azt, hogy ránk vetítsenek egy olyat, ami nem igaz és alternatív valóságot mutassanak?

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Jó minősítéssel ment a nehézfémek vizsgálatán a Bucka-tó, de további vizsgálatok szükségesek!

Jó minősítéssel ment át a Bucka-tó a 2017 július 10-én szedet mintavétel alapján a nehézfémek tekintetében tudta meg a Buckai Szövetség Egyesület, amely ennél a mintavételnél meghívásra és szintén jelen volt. Az Összefogás frakció képviselőjének kezdeményezésére keletkeztetett felelős, az emberek egészségét figyelembe vevő vizsgálat kezdeményezés legalább a nehézfémek tekintetében megnyugtatott és megnyugtathatott bennünket!

 

Az eredmény alapján azonban a vizsgálat itt nem állhat meg! Egyrészről azért sem, mert a bevitt minta büdös volt és érdekes állagú! Ez alapján, pedig már a laborosok is joggal feltételezték, hogy ez a víz mikrobiológiai vizsgálaton nem menne át! Talán ezért is habzott!

 

Szerintünk a kémiai értékek megfelelése mellett a mikrobiológiai gyanú azért lehet, mert a tóba túlzottan beletemettek és elvették a tó öntisztulási lehetőségét is! Mi úgy láttuk és úgy látjuk, hogy ezt a tavat öntisztulási lehetőséghez kellene jutatni és segíteni mégpedig azért, hogy ne poshadjon és ne rohadjon be, ezáltal ne kelljen betemetni!

 

A vizsgálat egy valamit nem jelent! Nem jelenti azt, hogy a Bucka-tó szennyezett területe ki van takarítva! Nem jelenti, mert képek bizonyítják, hogy ez nem történt meg! Nem jelenti, mert a dombra és annak bemérésére nem engednek be, hanem gondosan és féltve őrzik azt! Nem jelenti, mert az áramlás technika nem a tó vízfelszínének irányába, tehát a szennyezéstől nyugatra, hanem ellenkező irányba a szennyezéstől keletre a Kis-Duna irányában hat! Így a Bucka-tó és a Kis-Duna közötti területek kútjainak talajvizei tudják bebizonyítani, hogy dolgozott-e a természet és képes volt-e enyhíteni a szennyezéseket, a szennyezéseken!

 

Ne feledjük a 2001-ben bemért értékek, melyek 40-szeres króm mértéket mutattak ki talajvízből lettek kimutatva! S bár nyilván, ha most is annyi volna, akkor a vele egy vízből táplálkozó Bucka-tónak is magasabb lenne a koncentrációja azért még egyáltalán nem nyugodhatunk meg! Persze nyilván örülhetünk, hogy legalább a tóban határértéken belüliek az mértékek! A szennyezésnek szerintünk egyrészről mindenképpen el kellene mennie és tűnnie, mert az ott Buckai szempontból mindenképpen időzített bomba másrészről nagyon sok bemérésre van szükség a Buckában ahhoz, hogy úgy mint 50 évvel ezelőtt bárki lemerjen a kútba és a hideg talajvízből kockázat mentesen merjen inni! Olyannyira, hogy ezt most még nem ajánljuk senkinek sem!

 

Mindenestre köszönjük a képviselőnek, a szervezőknek, a labornak, hogy vizsgáltak, hogy tettek és próbáltak segíteni a Buckaiaknak! Ez egy jó lépés volt, talán első lépés volt és tovább kell menni ezen az úton!

 

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Újabb számokba bukott bele a Bucka csatorna! Ezúttal a projekt koordinátor mellékletét elemeztük!

Az elmúlt hetek során a Buckai Szövetség Egyesület és Bucka csatorna elszámolás miatt aggódó barátai folyamatosan szemlélték és elemezték azokat a dokumentációkat, amelyeket az elszámolás napján, bár hiányosan, de az előterjesztés mellé csatoltak! Ezen belül sokszor a bevont szakértő, az ECI Magyarország Kft megállapításai kerültek nagyító alá, illetve a beruházás már így is tudható számai egyszerű százalékszámítással és egyszerű matematikával! Most azonban egy kis váltás történt és a projekt koordinátor elemzései és számai kerültek gorcső alá, ahol szintén nem stimmel semmi!

 

A beruházás projekt koordinátora elemzése során kielemzi, hogy a nettó elszámolható beruházási költség 2.643.259.719 Ft volt, a kapott támogatási mérték a 94,9684 % mellett pedig 2.510.261.463 Ft. Számoljunk csak egy kicsit:

 

2.643..259.719 Ft

- 2.510.261.463 Ft

********************

132.998.256 Ft

 

3.624 már csatlakozott ingatlanról írnak! Eszerint:

 

132.998.256 Ft / 3.624 ingatlannal = 36.699 Ft. / ingatlannak kellene lennie!

 

És akkor kérdések:

1.   Hogy lett ebből a 36.699 Ft-ból 98.173 Ft? Megint hol van röpke 98.173 – 36.699 = 61.474 Ft e számítás szerint és ingatlanonként? Hova tűnik így össz Buckai szinten 222.781.776 Ft? Vagy ez az Önkormányzat szerint nem érdekes?

2.   A projekt kommunikátor azt mondta nagyon kedvező volt a régi 251.000 Ft, de a mostani 98.173 Ft már maga az álom! Miért mondanak még neki is ellent a saját számai és dokumentációi?

3.   Ilyen számok és egyre zürősebb adatok mellett nincs véletlenül felelősége a Csatorna Közmű Társulatnak, az Önkormányzatnak? Nincs felelőssége mindazoknak, akik itt érdemi kérdés nélkül visszajáró 152.827 Ft / ingatlant láttak és nem gondolkoztak, nem számoltak? Nincs felelőssége annak, hogy mára egyértelműen kiderült, hogy jóval több jár vissza?

 

Ez így ebben a formában biztosan nem maradhat! Azonnal meginterjúztatjuk az érintetteket és várjuk is az azonnali és érdemi válaszokat!

 

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Újabb gyanus számok a Bucka csatorna elszámolásánál? Ránk nem terhelhető költséget terhelnének ránk?

Újabb gyanús dologra derült fény a Bucka csatorna esetében az elszámolási dokumentáció 4. számú mellékletében, amikor az ingatlanegységnyi hozzájárulást a 6. oldalon megtekintjük, ahogy láthatják Önök is a cikkhez mellékelt képen. Eszerint az ingatlanegységre jutó 251.000 Ft valójában 250.400 Ft volt, de ebben szerepel szennyvíztelep hozzájárulás, amely ránk át nem hárítható, hiszen az nemcsak a Buckát, hanem egész Szigetszentmiklóst szolgálja. A dokumentáció szerint az ingatlanegységre jutó hozzájárulás mértékének eleve nem 251.000 Ft-nak, hanem 114.028 Ft-nak kellett volna lennie! Ugyanakkor ha ez így van, akkor még nagyobb a baj az elszámolásban!

 

Mi mindvégig ugyanis a 251.000 Ft-ot tekintettünk alapnak! Ezt számoltuk 15 %-nak és ez alapján jött ki százalék számítással, hogy a megváltozott viszonyok mellett az egyéni hozzájárulás mértékének 5,0316 %-al 84.195 Ft-nak kellene lennie, amely 13.978 Ft-tal kevesebb, mint az Önkormányzat által megállapított és alátámasztatlan 98.173 Ft.

 

Ha azonban a 114.028 Ft-nak kellett volna eleve lennie, akkor:

114.028 Ft 85 %-os támogatottság mellett = 15 %.

114.028 / 15 * 100 = 760.187 Ft ez a 100 %

mivel a támogatás mértéke 100 – 94,9684 = 5,0316 %, ezért az egyéni hozzájárulás mértékének 760.187 * 0,050316 = 38.250 Ft-nak kellett volna lenni!

 

Ez alapján kérdések:

1.   Az eredeti összegekhez képest olybá tűnik ingatlanonként 13.978 Ft-tal nem tudnak elszámolni! Miért nem és hol van ez a pénz? Ugye ez össz Buckai szinten 3.624 * 13.978 = 50.656.272 Ft. És ekkor még csak a 84.195 Ft-nál tartunk!

2.   Ha a hozzájárulás mértékének az ECI Magyarország Kft dokumentációja szerint eredetileg 251.000 Ft helyett 114.028 Ft-nak kellett volna lennie és a most megállapított 98.173 Ft helyett 38.250 Ft-nak, akkor 98.173 – 13.978 – 38.250 = 45.945 Ft-tal ingatlanonként a szennyvíztelephez hozzájárulunk? A szennyvíztelep bővítési költségéhez a Buckai lakosság 45.945 * 3.624 = 166.504.680 Ft-tal hozzájárul? Úgy, hogy ez nem terhelhető ránk? Vagy nem járul hozzá? De akkor hol ez a pénz?

3.   Ha itt ennél a pontnál ennyire nem stimmelnek a számok és hiszünk azoknak a pletykáknak, hogy ilyen beruházások során mindig vannak visszaosztások, bár nyilván ez csak feltételezés, akkor a Buckai lakosság mennyivel lett ingatlanonként megrövidítve?

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

Ez hogy jött ki? Megtörtént a Bucka csatorna pénzügyi bedölésének burkolt beismerése?

Két alapvető szám alátámasztottságának hiánya és az egyszerű matematika számtalan kérdést vett fel a Bucka csatorna esetében, amely alapján felmerül az a kérdés is, hogy ha nem változik meg az Uniós támogatottság mértéke, akkor a beruházás pénzügyileg összeomlása fennállt volna - állapította meg a Buckai Szövetség Egyesület.

 

A Szigetszentmiklósi Önkormányzat és a Bucka Csatornamű és Viziközmű Társulat saját egyébként mindenféle alátámasztást nélkülöző dokumentációja szerint

 

a társulat működési költsége: 44.051.268 Ft.

a társulat bankköltsége:         321.762.993 Ft.

**************************************

Összes költsége:                      365.814.261 Ft (nincs alátámasztva)

 ( - ebből jön le a                       10.033.669 Ft, amit sikerült visszaszedni)

**************************************

korrigált összköltség:             355.780.592 Ft.

 

355.780.592 Ft / 3.624 csatlakozóval = 98.173 Ft/ingatlan

 

Ez rendben is lenne, ha költségek mögött lenne alátámasztó dokumentáció és nem lenne mégegy dolog:

 

251.000 Ft 85 % támogatottság mellett = 15 %

251.000 Ft / 15 * 100 = 1.673.333 Ft, amely a 100 %-nak felel meg!

 

A támogatottság mértéke már nem 85 %, hanem 94,9684 %, amely alapján az önrésznek 100 – 94,9684 = 5,0316 %-nak kellene lennie!

1.673.333 * 0,050316 = 84.195 Ft. A Hozzájárulás mértékének ennyinek kellene lennie ingatlanonként az Uniós támogatás növekedése mellett! Vagyis ingatlanonként 98.173 – 84.195 = 13.978 Ft-tal kevesebbnek! Persze, ha a visszajáró Uniós pénzbe nem költöttek bele!

 

És akkor ez alapján a kérdések:

1.   Az eredeti költségvetés tudatában, ha nem lett volna Uniós támogatottság növekedés, akkor 13.978 * 3.624 ingatlan = 50.656.272 Ft-tot honnan szednek? Vagy hagyták volna a beruházást pénzügyileg bedőlni?

2.   Alultervezték eredetileg a költségeket?

3.   Azért költöttek túl, mert vannak tekintették a pénzt a Buckaiak kárára?

4.   Ha nincs támogatás növekedés, akkor mit tesznek, hogy beleférjenek az eredeti keretbe? Hogyan oldották volna meg? S ha akkor megoldották volna, ha megoldották volna, akkor most miért nem?

5.   A kialakult különbség önkormányzati, pályázati, Buckacsatornaközmű társulati számolási hiba vagy szimpla sikkasztás és hűtlen kezelés? Azaz alkalmatlanok voltak egy pályázat megírására, vagy eleve leakartak minket nyúlni?

6.   A két nagy költséget alátámasztó dokumentáció miért nincs jelen? Valamint elakarnak hallgatni vagy csak a műszak volt már megint felelőtlen?...

 

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

NEAK: Buli volt az OEP szétrobbantása! - Totál káosz a kettős állampolgárok jogviszonyába!

A mai nap során a Buckai Szövetség Egyesület felhívta a NEAK-ot, amely részben az OEP utód szervezete. Az eredeti kérdés az lett volna, hogy miért kell külföldiekre vonatkozó nyilatkozatot kitölteni egy kettős állampolgárra? Vagy ő nem magyar? Esetleg csak szavazásnál magyar? S miért van az, hogy a bejelentések és adómegfizetések ellenére ezen nyilatkozat kitöltése nélkül nem él a TAJ száma? De ha már itt volt, akkor már megkérdezte azt is, hogy mi értelme volt az OEP szétrobbantásának és annak a jogbizonytalanságnak, amelyet az egészségügyi ellátásban év elején alkalmaztak!

 

A NEAK alkalmazottja elmondta, hogy megfelelő és speciális számon kapunk választ a kettős állampolgár kérdésünkre, de az OEP szétrobbantása tiszta buli volt és izgalom!

 

Buli, mert senki nem tudta, hogy mi lesz vele, így azt se, hogy kirúgják vagy marad-e. Ennek okán az izgalmak mellett nem jutott idő arra, hogy tesztüzem legyen! Továbbá buli, mert most az OEP helyén a NEAK, az EMMI és egy harmadik intézmény is együtt van és sokszor a szétszedés hatására senki se tudja mi tartozik hozzá, illetve mely joghelyzetben mi a helyzet!

 

Arra a kérdésre, hogy akkor ez olyan mintha beszállt volna az intézménybe egy gólya és mindent szanaszét robbantott volna azt a választ kaptuk, hogy ez is az izgalom része!

 

Miután ezt végig hallgattuk feltettük a kérdést, hogy akkor igazuk van azoknak a fiataloknak, akik elmennek ebből az országból? Azt a választ kaptuk, hogy így van ugyanis a legtöbb magyar szó és magyar hang Németországban és Angliában van!

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911