Buckai Szövetség Egyesület

Szigetszentmiklós: Az Egyenlő Bánásmód Hatóság megemlítése ülteti asztalhoz az Önkormányzatot?

2018. június 23. - Buckai Szövetség Egyesület

Az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordulással kellett megfenyegetni az Önkormányzatot ahhoz, hogy egyeztető tárgyalásra üljön le a Lakihegyi Fairtás és megnövekvő teherautó forgalom miatti népszavazás ügyében egyesületünkkel miután napokig már megint csapkodták a telefont.

 

Egyesületünk az elmúlt években lenyelte, hogy a Szigetszentmiklósi Önkormányzat külön kapcsolattartókat nevezzen ki kérdései és ügyei kezelésére! Elfogadta, pedig az a valótlanság volt az érv, hogy azért kell kapcsolattartó, mert egyesületünk a rengeteg kérdés miatt akadályozza az Önkormányzat működését és tevékenységét! Az Önkormányzat működése ugyanis bármely halandó számára borzalmas és nincs olyan kérdés az általunk ismert időszakban, idősávban, például az elmúlt 10 évben, amelyre ne lehetne elmondani azt, hogy valós alapú ez a vélemény!

 

Ráadásul a kapcsolattartónak kijelölt személy egy ügyvéd! Mióta ő a kapcsolattartó azóta egyetlen levélre se kaptunk válaszlevélnek minősített valamit időben! Többre választ sem kaptunk, de amire véletlenül igen azzal sem lehetett semmire se menni, hiszen nem volt érdemleges!

 

Miközben állítólag mi akadályozzuk őket érdemes megnézni egy objektív tényt, amelyhez egyszerű egy google earth-öt megnézni! Ha a google earth-öt Szigethalom, Halásztelek, Dunaharaszti fölé viszik, akkor párhuzamos utakat fognak látni és jól tervezett települést és várost! Ugyanezt, ha Szigetszentmiklós fölött teszik nem találnak mást, mint őskáoszt! Szigetszentmiklósnak szinte egy párhuzamos utcája sincs!

 

Ráadásul nem a mi nevünkhöz kapcsolódik a Bucka-tó beruházás, amelyben 4,770 milliárd forintért kellett volna elvinni a súlyos szennyezést, az ipari szennyezést! De ez nem történt meg! Nem véletlenül nyomoz a NAV rendőrség és nem véletlenül került fel a terület Magyarország 30 legszennyezettebb területének térképére! Ezt nem mi koordináltuk végig! Nem mi asszisztáltunk! Nem mi állítottuk azt, hogy minden rendben, amikor ez egyáltalán nem volt igaz!

 

Nem mi hoztuk el a Bucka csatorna beruházást abban a formában, ahogy az eljött! Mi sosem döntöttünk volna be kerítést, repesztettünk volna meg házakat, öntöttünk volna el utcákat vagy szórtunk volna fel vastörmellékkel telített építési hulladékkal közterületeket. A mi elszámolásunk során biztosan áttekinthető és nyomon követhető lenne minden! Nem kellene bírósághoz fordulni, ahhoz hogy valaki a közérdekű adatokkal megismerkedhessen! Mi nálunk biztosan nem lett volna ilyen, de a Szigetszentmiklósi Önkormányzatnál van!

 

És nem is a mi cégünk nem tud elszámolni évi 50 millióval! Nem a mi cégünk hazudja azt, hogy Szigetszentmiklós város csapadékvíz elvezetését megoldja, miközben Szigetszentmiklóson csapadékvíz elvezetés, mint olyan nincs! Ez a cég az Önkormányzat cége! Ez a cég az ÉCSVCS Kft! S nem is mi vagyunk azok, akik a kérdésekre adandó válaszok helyett kamu pereket indítanak mások ellen hamisan hivatkozva rágalmazásra és becsületsértésre is! Nem mi próbáltunk meg ebbe társtetteseket is bevonni, hanem az Önkormányzat, meg az Önkormányzat közeli cég! Nem véletlen a Nyomozó Ügyészség nyomozása! Nem véletlen a rendőrség nyomozása sem!

 

Nem is mi mentünk neki Szigetszentmiklós egyetlen szabadidő központjának, a Kéktónak! Nem mi akartuk elpusztítani, beépíteni és emberek ezreinek kikapcsolódási lehetőségét megszüntetni! Ezt az Önkormányzat tette 2009-ben, amelynek még mindig kezünkben van az összeollózott, összefüggéstelen, nevetséges és vérlázító terve! Csakhogy egyet említsünk: Nem mi mondtunk akkora hülyeséget, hogy a Római part látogatottságának csökkenése okán majd Szigetszentmiklósra jönnek a turisták!

 

S mitöbb! Nem mi és nem is a mi csapatunk egyik vezető tagja kapcsolódik Szigetszentmiklós legnagyobb szégyenéhez az eredetileg 3,5 milliárdos TAO projektnek tervezett Stadionhoz! Nem mi nem fizettük ki az alvállalkozókat, s nem is mi tartozunk 3 havi illetménnyel a focistáknak! Nem mi értük el, hogy egy egykor NBII, NBIII bajnok csapat két év alatt kiessen az NBII-ből majd az NBIII-on, a Megye I-en át kiessen és megszűnjön! Nem minekünk köszönhető az, hogy csak a sajtóból értesültek a csapattagok! Nem mi tettük tönkre számtalan sportolni vágyó fiatal sport jövőjét és kikapcsolódási lehetőségét, hanem ezt az Önkormányzat hagyta és az Önkormányzatban vezető tisztségben lévő személy tette sok más mellett! Hiszen a legnagyobb döntés előkészítő bizottság, a gazdasági bizottság vezetőjét szerintünk nevezhetjük elég meghatározó Önkormányzati tényezőnek! Így nem is mi hoztunk szégyent Szigetszentmiklós nevére!

 

Szigetszentmiklós város Önkormányzata arra hivatkozik, hogy az a káosz, amely a városban van nem neki köszönhető! Csakhogy ez nem igaz! Amikor ez a garnitúra részben vagy egészben átvette a várost, akkor még csak 10 – 11 ezren éltek ebben a városban! A problémák akkor is fennálltak, de kezelhetőek voltak! Csakhogy ma a város létszáma 40 ezer és nem csináltak semmit sem! Örültek annak, hogy jönnek az emberek, de nem biztosították a fogadásukhoz szükséges feltételeket!

 

Ennek tudatában szörnyű, hogy egy ilyen Önkormányzat mellett még mi érezzük magunkat megregulázva! Pláne szörnyű úgy, hogy ismerve az Önkormányzatot a tárgyalás előtt és közben semmi jóra sem számítunk!

 

Ugyanakkor a népszavazást Lakihegyi ügyben meg kell kezdeni! Az összes fát nem hagyhatjuk kipusztulni! S nem hagyhatjuk azt sem, hogy az ott élők élete élhetetlen legyen, újabb teherautó tömeg jöjjön a településre, miközben a közlekedési állapotok túl vannak a környéken azon a szinten, amelyek kritikusnak minősíthetőek! Mindezek fényében, pedig ha a fapusztító teremtene talán 5 munkahelyet nem vethető össze azzal, ahány ember életet tenne tönkre!

 

Kíváncsian várjuk a fejleményeket!

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

Szigetszentmiklós város közlekedési állapotára és az eddigi engedély nélküli környezet és természetkárosításra tekintettel kifogás bejelentése a tervezett gyeptégla és –szőnyeg termelő üzem ellen.

Tisztelt Pest Megyei Kormányhivatal Érdi

Járási Hivatala!

Tisztelt Marlyin Kádár Enéh!

Tisztelt Szigetszentmiklósi Önkormányzat!

Tisztelt Jegyző Asszony!

„Tisztelt” Polgármester Úr!

és

Kedves további címzettek!

 

 

 

A Buckai Szövetség Egyesület és Szigetszentmiklós város Lakihegy városrészének lakói nevében ezúton szeretnénk kifogást bejelenteni a Szigetszentmiklós 0222 hrsz.-ú ingatlanra tervezett gyeptégla és –szőnyeg termelő üzem létesítése ellen a Tisztelt Hivatalt az engedélyezési eljárás megtagadására kérve!

 

INDOKLÁS:

 

Szigetszentmiklós 0222 hrsz-ú ingatlantulajdonosa 2018. május 23-án kérelemmel fordult Önökhöz, hogy gyeptégla és – szőnyeg termelésre vonatkozó üzemet létesítsen saját területén. Önök ezt a kérelmet PE-06/KTF/14264/2018-as iktatási számon fogadták be 45 napos ügyintézési határidővel.

 

Értelmezésünk szerint tehát jelen pillanatban ennek az engedélyezése folyamatban van, de nincsen engedélye!

 

Ennek ellenére az ingatlan tulajdonosa a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatósághoz fordult, hogy a még nem is engedélyezett majdani talán üzeméhez szolgalmi és kiszolgáló utat létesítsen a Nagy-Dunai védgát tövében árvízvédelmi területen. Az engedélyt a Vízműtől, mint a Magyar Állam e területet érintő kezelőjétől megkapta, de a másik érintett két hivataltól meg se kérte, így abban nem is részesülhetett. Utóbbiak az esetről csak lakossági bejelentést követően szereztek tudomást, csak így értesültek! A terület alatt ugyanis egyrészről az FGSZ Zrt, mint a MOL csoporthoz tartozó állami cég egy DN400-as tipusú vezetéke, továbbá és tőle 5 méterre a Bányakapitányság egy vezetéke húzódik lent. E vezetékek 23 – 23 méterre meg se közelíthetőek nemhogy talajrendezést és farácingálást, kitépést és kiirtást eszközöljenek felette! Mégis 40 – 50 fa került csak eddig kiirtásra irtózatos módon és módszerekkel.

 

Tudomásunk szerint, ha valamely állampolgárnak, vállalkozónak valamely tevékenységre megvan az engedélye, akkor annak az engedélynek mindig ott kell lennie a helyszínen. Ennek ellenére az Önöktől engedélyt kérő hiányos engedélyét még a rendőröknek sem mutatta meg, mitöbb egy telefonszám felhívására kérte őket meg!

 

A lakossági tiltakozás a fapusztítás hatására jelentős mértékű volt az iszonyatos módszerek alkalmazására is tekintettel, melyről videó és képfelvételek tömegeit tudjuk bemutatni Önöknek bármikor!

 

A hiányos engedéllyel rendelkező Önöktől kérelmező ráadásul olyan lakossági kéréseknek se tett eleget, hogy adott fát, amelyet adott lakó elhunyt hozzátartozójának emléket állítva ültetett sok évvel ezelőtt el, ha már kiirtásra ítéltetett, akkor azt a lakó kertjébe helyezze el a korábbi gondos kezelésre és ápolásra is tekintettel! Mitöbb, amikor a lakó a kérés megtagadása után tiltakozott, akkor a munkagép markolóját a lakó feje fölött 10 cm-el húzta el.

 

Jól látható tehát, hogy az Önöktől kérelmező semmibe veszi a lakossági kéréseket, igényeket és érdekeket és az sem kizárt hogy tevékenységével a Btk. 241 § szerinti környezetkárosítás bűncselekményét is elkövette! Ez utóbbit ki fogjuk vizsgáltatni, mivel állami területen, azaz mindannyiunk területén követte el!

 

Joggal feltételezhető tehát, hogy az Önök engedélyezése esetében a fent leírt cselekményekre is tekintettel tovább sérülnének az itt lakók jogai és életkörülményei jogszabályba ütköző és sérelmezhető cselekmények mellett!

 

További indokunk az engedélyezési eljárás megtagadására a gyeptégla és –szőnyeg üzem esetében az ebből adódó jelentős teherautó forgalom, amely Szigetszentmiklós és környezetének közlekedési állapotát is ismerve lakossági szempontból a mostani tragikus szintet a borzalmas és élhetetlen szintre juttatná el! Már most is 1,5 – 2 órás dugóban ülnek csúcsidőben a közlekedők, akik reggel munkahelyre, iskolába, este pedig haza szeretnének eljutni! Éppen ezért helyi népszavazást kezdeményezve lakossági aláírásgyűjtést fogunk kezdeményezni! Az általunk javasolt kérdés a következő:

 

„Szeretné-e Ön, hogy az ismert Szigetszentmiklósi közlekedési állapotok mellett gyeptégla üzem létesüljön Szigetszentmiklós – Lakihegyre, az ártérbe, a teherautó forgalmat jelentősen megnövelve?”

 

Ezzel a kérdéssel a helyi választási irodát és jegyzőt szándékozunk megkeresni, hogy kérdésünket minél hamarabb bejegyezzék!

 

A népszavazási kezdeményezés állásáról folyamatosan igyekszünk Önöket is értesíteni!

 

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmüket arra, hogy a kérelmező tudomásunk szerint hasonló üzemet Budapest, Csepel vonatkozásában is szeretett volna létesíteni! Szintén tudomásunk szerint ezt Csepel megtagadta! Mi sem kérjük!

 

Összefoglalva:

 

Adott egy vállalkozó, amely gyeptégla és – szőnyeg termelést szeretne megvalósítani Szigetszentmiklós 0222 hrsz-ú ingatlanján miután Csepel már hasonló kezdeményezését elutasította. A Hivataluk által folyamatban lévő eljárásuk ideje alatt (tehát még engedéllyel nem rendelkezve) kiszolgáló út létesítése okán a töltés melletti vagyonkezelő Vízműveket felkereste és iszonyatos módszerekkel, hiányos vagy inkább nem létező engedélyek mellett 40 – 50 fát irtott ki a tiltakozó lakosság terrorizálása mellett úgy, hogy nem volt nála az engedélye és úgy, hogy Önöknek csak a saját ingatlanjára vonatkozó növényzet irtást és felszín kiegyenlítést jelentette be! Az irtásra vonatkozóan az engedélyeket se a Bányakapitányságtól, se az FGSZ Zrt-től nem kérte meg, miközben azok védett vezetékeihez ment közel. Fenti eljárásmód felveti, hogy a cselekmény kimeríti-e a környezetkárosítás bűncselekményét.

 

Ugyanakkor nem jelentette be, hogy mennyire túlterhelt Szigetszentmiklós és környékének közlekedése, s azt sem, hogy jelentős teherautó forgalommal súlyosbítana ezen a helyzeten, melyre vonatkozóan népszavazási aláírás kezdeményezést hajtunk végre!

 

Álláspontunk szerint a vállalkozótól a lakosság és bármely hivatal nem számíthat sok jóra, mert a vállalkozó eddig sem volt se a lakossági érdekekre, sem a törvényi előírásokkal tekintettel!

 

Erre hivatkozással kérjük az engedélyezési eljárás során az engedély megtagadását!

 

 

Szigetszentmiklós, 2018. Június 17

 

Tisztelettel:

 

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök

A pont, ahol a Bucka közlekedésének kérdése és a Lakihegyi fakiirtás összekapcsolódik!

Szinte egészen elképesztő, de a Lakihegyi fapusztítás és a Bucka közlekedése valahol és valamilyen ponton összefügg! Ez a pont és ez a kérdés a fán és a környezeten túl a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság és annak tevékenysége!

 

A Bucka mérhetetlenül beépített, s lassan már nincs egyetlen szabad négyzetmétere sem! Ezzel ugyanakkor együtt jár, hogy az utak szűkek és jelenleg katasztrofálisak a közlekedési lehetőségek! Az Önkormányzat ezt a lakosok ingatlanjainak vegzálásával, telek kettévágásokkal és kisajátításokkal oldaná meg, amelybe egyetlen jó érzésű lokálpatrióta se menne bele! Egyetlen megoldási lehetőség van: A Buckát elkerülő út létesítése a Csepel Autógyár két kerítése között vagy annál beljebb a gyárterületre! Igen ám, de bármennyire is szennyezett, iparilag szennyezett az a terület egy Natura 2000-es védettségű véderdő helyezkedik el benne, ahol a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság szerint védeni kell a növényzetet és a környezetet!

 

Lakihegyen a gátnál ugyanilyen növényzet helyezkedett el! Talán persze annyi különbséggel, hogy ártéren volt és nem volt iparilag szennyezett, valamint Natura 2000-es védettséggel sem rendelkezett! Itt nem baj, ha pusztul a környezet!

 

Na most! Ha nem baj, hogy a fák ki vannak vágva, akkor mi akadálya a Buckát elkerülő gyorsforgalmi útnak? Pláne úgy mi akadálya, hogy ha kell a Buckaiak arrébb is telepítik a növényzetet, tehát a kihalásnak sem áll fenn a veszélye! Ha pedig baj és fontos a fa meg a környezet, akkor hogy hagyhatták, hogy fák pusztuljanak ki Lakihegyen?

 

Hogy van az, hogy ez a két ellentétes dolog csak egyetlen ponton kapcsolódik össze: A lakkossági érdekeknek ellent mondjanak és azok durván sérüljenek!...

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

KIDERÜLT: Engedély nélküli fikció hatására történik Szigetszentmiklós - Lakihegyen a fairtás!

Minél jobban belemegyünk annál durvább a Lakihegyi fakiirtás és természetpusztítás története! Immáron legalább 40 – 50 fának egy fikció miatt és engedélyek nélkül kellett meghalnia, pedig eredetileg nem volt más, mint több évtizedes és egészséges!

 

Először is a fairtás azért kell, hogy kialakítsanak egy utat egy majdani gyeptéglaüzemhez, melynek engedélyezése folyamatban van, tehát még nem engedélyezett! Az is lehet, hogy nem is engedélyezik, s úgy ahogy Csepelről már ellett kergetve, innen Szigetszentmiklós – Lakihegyről is ellesz kergetve ez az egész! Ha ellesz kergetve, akkor vajon az eredeti állapotot ki állítja helyre?

 

Másodszor az ingatlan, ahol ezt végzik a magyar állam tulajdona és a Közép-duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság a kezelője! Az azon való módosítás mindenkit, minden magyar állampolgárt érint, de a szomszédokat biztosan kiemelten, akik erről a munkálatok megkezdéséig semmit sem tudtak!

 

Harmadszor! Egy munkálatot csak akkor lehet megkezdeni, ha arra van engedély! Csakhogy itt nemcsak a vagyonkezelő Vízügytől kell, hanem mivel a hely alatt a MOL csoporthoz tartozó FGSZ Zrt gázvezetéke és optikai kábele is elmegy, így a munkálatokhoz onnan is engedély kell, de az nem volt meg! Így, tehát a munkálat engedély nélkül kezdődött meg!

 

 Negyedszer! Bármely munkálat megkezdéséhez és folytatásához a munkálatot végzőnél mindig ott kell legyen az engedély! Ez nem volt meg! A munkálatot végző ugyanis egy alkalommal például azt mondta a rendőröknek, hogy hívják fel ezt és ezt a számot és ott megtudják van-e engedélye! Ilyen a mesében nincsen! Ha nincs nála az engedély, mellyel igazolja, hogy jogszerűen jár el, akkor nem csinálhat semmit sem!

 

Ötödször! A Btk. 241 §-a a következőket írja le:

Környezetkárosítás

241. § (1) Aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel vagy más módon

a) veszélyezteti,

b) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota csak beavatkozással állítható helyre,

c) olyan mértékben károsítja, hogy annak természetes vagy korábbi állapota nem állítható helyre,

bűntett miatt az a) pontban meghatározott esetben három évig, a b) pontban meghatározott esetben egy évtől öt évig, a c) pontban meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki a környezetkárosítást gondatlanságból követi el, vétség miatt az (1) bekezdés a) pontja esetén egy évig, b) pontja esetén két évig, c) pontja esetén három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában, és a (2) bekezdés első és második fordulatában meghatározott esetben az elkövető nem büntethető, az (1) bekezdés b) pontja esetén pedig büntetése korlátlanul enyhíthető, ha az elsőfokú ítélet meghozataláig a bűncselekmény által bekövetkezett veszélyt, illetve környezetkárosodást megszünteti, a károsodott környezet eredeti állapotát helyreállítja.

(4) E § alkalmazásában szennyezés: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint azok összetevői jogszabályban vagy hatósági határozatban megállapított kibocsátási határértéket meghaladó terhelése.

És akkor gondoljunk át még valamit! A Közép-duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóságot nem akarjuk bántani, de…:

·       Amikor üzleti vállalkozás céljából természetpusztításra, környezetkárosításra és fa kiirtásra adott engedélyt, akkor mint vagyonkezelő megfelelően járt el? A magyar állami érdekeket és a tulajdonosi érdekeket képviselte? Szolgálhat magyar állami érdeket az egyéni profit szerzése mondjuk csak eddig 45 – 50 fa kiirtása kárára? Megfelelő gazdaként kezelte a területet, amikor úgy adott minderre engedélyeket, hogy amit kiszolgálna mindez az még nem biztos, hogy egyáltalán megvalósulhat, még nem biztos, hogy lesz annak engedélye? Avagy hanyag gazdaként járt el, s a rábízott értéket nem a tulajdonosi érdekeknek megfelelően kezelte?

 

·       Továbbá, amikor a Vízügy engedélyt adott eme szörnyű munkálatokra, akkor azt, hogy a terület alatt ilyen kábel elmegy azt nem tudta? Mi van, ha ez a gázvezeték nemcsak tartalék? Mi van, ha abba nyomás van? Akkor kapunk egy vezető hírt a tv-be, hogy robbanás volt Lakihegyen, s szétteszik a kezüket az illetékesek? Biztosan átgondolták mindezt?

 

Álláspontunk szerint ezek után ezt a beruházást, pusztítást, pláne ilyen hozzáállás mellett le kell állítani és minden Szigetszentmiklósinak egységesen ki kell jelenteni:

Köszönjük!

Mi ezt nem szeretnénk kérni!

Úgyhogy tessék odébb vonulni! Ja és azt sem kérjük, hogy a város közlekedési állapotai mellett ide járjanak száz számra a teherautók! A város közlekedése így is élhetetlen! Nem kell mégjobban kiterjeszteni mindezt!

 

S ha nem értik meg, akkor nemcsak bejelentésekkel, feljelentésekkel fogunk élni, de aláírásgyűjtéssel, demonstrációval és ha kell helyi népszavazás kezdeményezésére utaló magatartással!

Egyébként is! Ha a fikció alapján történő engedély nélküli történet így kezdődik, s ilyen hozzáállással párosul, akkor ha az üzem ide települne, akkor mi lenne? Az itt lakók érdekeit, ha most semmibe vették, akkor és abban az esetben mennyire vennék semmibe? S mennyire lenne akkor itt élhető a környezet?

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

VÉLEMÉNY ÉS TAPASZTALAT CIKK: A Lakihegyi fairtás és környezetpusztítás csak éppen az illetékeseket nem érdekli.

 

Konkrétan hétvégi levél és segélykérő sorozatunk után a Buckai Szövetség Egyesületben abban reménykedtünk, hogy az illetékes szerveket és döntéshozókat érdekli az, hogy környezetünkben, térségünkben milyen fajta környezetpusztítás, fairtás történik engedéllyel vagy engedély nélkül, mégis valami teljesen mást tapasztaltunk! Jelen cikkünk keretében azt osztjuk meg, amit láttunk, amit megéltünk és amivel rögtön az első munkanapon találkoztunk:

 

Első körben ma már tudjuk, hogy a természetrombolás és fakiirtás egy jövőbeni komposztáló és gyeptéglaüzem kiszolgálását szolgáló út miatt alakult így olyan szélességben, mintha autópályán szeretnék kiszolgálni ezeket az üzemeket!

 

Másod körben igyekeztünk segítséget kérni minden illetékestől:

 

A Szigetszentmiklósi Önkormányzatban a kérdés, amelyet az ott lakók egyfajta terrortámadásként élnek meg konkrétan senkit sem érdekel! Miután az elmúlt héten egyik nap még azt nyilatkozták a hivatal nem tudott semmiről sem és ő nem adott engedélyt erre, a másik nap, pedig azt, hogy a fairtónak megvan minden engedélye, s utoljára pénteken küldtek valakit a helyszínre, de ma nem, hamar igyekeztek ma lerázni bennünket hatalmas nagy közönnyel! Igaz a pénteki akció során is, akik látták megjelenésüket erélyes fellépés helyett nyuszikat láttak, akik a nagy fairtó és gépe láttára gyönyörű szépen elkullogtak!

 

Bezzeg, amikor a Buckai ingatlantulajdonosokat kell bántani nem ilyen nyuszik! Csak, akkor amikor éppen valamilyen lakossági cél és érdek érdekében kellene ott lenni és odaállni!

 

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vizügyi Hatóság részéről a központ állítólag erről a cselekményről semmit sem tudott! Az érintett, akitől szerettük volna megkérdezni mi és hogyan egész áldott nap tárgyalt! Még 5 vagy 10 perce se volt arra, hogy válaszoljon alapvető kérdésekre! S bennünk felmerült a kérdés vajon, ha az ő családja, az ő ingatlanja, az ő környezete is érintett lenne ugyanígy viselkedne?

 

Szegény ott dolgozó munkatársaktól igyekeztünk valami dűlőre jutni, de amit elértünk az a „nem tudjuk, nem mi vagyunk kompetensek” a kérdésbe válaszon túl az egyre kellemetlenebb szituáció, meg a legyünk türelmesek! (Hogy lehetnénk, mikor éppen abban a pillanatban is pusztulnak a fák és a környezet is).

 

Kiderült, hogy a MOL csoportba tartozó FGSZ Zrt-nek van a területen egyébként minősített gázvezetéke un. DN400 típusú védőcsöve, amely 23 – 23 méter távolságban nem is közelíthető meg, a vele párhuzamos bányaüzemi hírközlő kábelről már nem is beszélve! Az is kiderült, hogy bár a fairtó efölött, ekörül rángat fákat és dózerol, aközben tőlük senki se kért engedélyt!

 

S akkor most térjünk vissza egy pontra! Emlékeznek még? A cikk első részében azt írtuk, hogy az Önkormányzat azt mondta, hogy itt megvan minden szükséges engedély! Nos! Ezek szerint mégsem! Mitöbb a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Hatóság Ráckevei részlege is ezt mondta, aki a kérdés kapcsán nemcsak a központjához hasonló közönnyel viseltetett, de mindezt mérhetetlen cinizmussal is megspékelte! Kijelentette:

 

„ – Hát igen! A fapusztítás sosem szép látvány!” – majd hozzátette:

 

„ – Mivel miénk a terület, ezért azt csinálunk rajta, amit mi akarunk!”

 

Ugyanakkor tudomásunk szerint az egy állami terület és csak a kezelője a vízügy! Nem mellesleg, ha mondjuk a mi telkünk alatt elmegy egy MOL vezeték, akkor a telken sok mindent csinálhatunk, de a MOL vezetékhez biztosan nem nyúlhatunk! Végezetül, pedig tudomásunk szerint van egy olyan rendelet, hogy minden kivágott fa helyett 4-et kell ültetni! Vajon betartják ezt? Vajon hova ültetik el, ha egyáltalán elültetik? S ha elültetik, akkor a ma kis csenevész csemeténkből, ha túléli, akkor mikor lesz akkora és olyan egészséges, mint amit most és tömegesen kiráncigáltak és kidöntöttek?

 

Az pedig már végképp cinizmus, hogy:

 

„ – Azokat a fákat egyébként se mi ültettük!”, hiszen: Ugye nem akarnak az országban minden fát, erdőt és miegymást kiirtani, amit nem Önök méltóztattak elültetni?

 

De, ha azt gondolnánk, hogy a hivatali cinizmus megállt volna itt, akkor tévedünk! A Szigetszentmiklósi Rendőrség az események óta kétszer lett a helyszínre kihívva! Első alkalommal kérték az engedélyt és a fapusztító közölte, hogy hívjanak fel valamilyen számot és ott elmondják, hogy ő rendelkezik ilyennel! S tudják mi a döbbenet? Az, hogy ezt elfogadták! Ha ugyanakkor mi kimegyünk a műlyégpálya elé korcsolyát köszörülni vagy a piacra perecet árulni úgy elhajtanak nálunk nem lévő engedéllyel, mint a pinty! Vagy ha erre nem is gondolunk, akkor az biztos, hogy más dokumentum, például személyi igazolvány hiányába még be is varrhatnak! S nem mondhatjuk azt, hogy bocsi, de hívd fel ez a számot! Ennek fényében, pedig hogy gondolt ez a jó ember ott bármit is tenni és csinálni?

 

S amikor másodszor kijöttek? Szegényeken látszott, hogy ők biza semmilyen konfliktusba nem szívesen keverednének! Fényképezni akarunk? Fényképezzünk! Majd, ha megtámadnak minket, akkor szóljunk!

 

 Ha pedig ehhez hozzátesszük, hogy a kapitányság egyetlen vezetője se akart ma telefont felvenni, akkor megint érdekes hozzáállással és állampolgári semmibe vétellel szembesülhettünk!

 

Akiket az érintett lakosokon és rajtunk kívül egyáltalán érdekelt az ügy a Levegőért munkacsoport, az LMP, a Momentum egyes részlege, a helyi Összefogás frakció egyes képviselői, városunk egyetlen független képviselője, a térségbeli MIÉP, a nagyon is tiszteletre méltó Greenpeace és nagyjából ennyi! Egyébként nekik köszönjük!

 

De a többiek? Hát a többiek előtt megdöbbenve állunk!

 

Ahogy azelőtt is, hogy állítólag 5 millió forintot fizetett a fairtó az engedélyért! De kinek?

 

 

 

Csizek Csaba

 

Buckai Szövetség Egyesület

 

elnök

 

06-70-70-15-911

 

Levelet kaptunk az FGSZ Zrt-től! Valóban minősített gázvezeték fölött megy a fapusztítás!

Kedves Olvasóink!

 

A Lakihegyi környezetkárosítás és fapusztítás egy minősített gázvezeték mellett, az árterületen, a gát tövében történik meg! A minősített gázvezetéket 23 – 23 méterre nem lehet megközelíteni, miközben mi úgy tudjuk, hogy a fapusztítónak a vezeték fölött sikerült a fákat rángatni és dózerolni! Ma ezzel kapcsolatban az FGSZ Zrt-től levelet kaptunk, melyet változatlan formában közzé is teszünk:

 

Tisztelt Csizek Csaba Úr!

 A térségben nem MOL, hanem FGSZ Zrt. tulajdonú létesítmények vannak, többek között egy DN400 távközlési védőcső (átminősített gázcső), ill. azzal párhuzamosan attól kb. 5 m-re egy bányaüzemi hírközlő kábel. A védőcső jelenlegi övezete valóban 23-23 m, mely akkor kerül 1-1 m-re lecsökkentésre, amint abba a kábel kiváltásra kerül. Az érintett térséget a kiváltás még nem érte el és egyenlőre nem is várható. Állampolgári bejelentés kapcsán már jeleztük az illetékes régiónknak a körülményeket és kértük a helyszíni ellenőrzést.

A további teendők meghatározása csak a tények ismeretében lehetséges.

 

Tájékoztatom Önt, hogy az övezetben a lent jelzett munkálatok csak társaságunkkal egyeztetetten és annak engedélye alapján végezhetők.

 

Köszönjük jelzését.

 

Tisztelettel

**********”

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

(A nevet azért takartuk ki, mert a levélírója még nem nyilatkozott arról, hogy neve közzé tehető-e avagy se! Így pedig megilleti őt az inkognítás védelme).

Ha az ÉCSVCS Kft azt mondja, hogy munkálatokat végzett a Thököly úton 2017-ben csapadékvíz elvezetés tekintetében, akkor megtudja ezt mutatni a helyszínen is?

Tisztelt Szigetszentmiklósi Önkormányzat!

„Tisztelt” Polgármester Úr!

Tisztelt ÉCSVCS Kft!

Tisztelt Ügyvezető Úr!

és

Kedves további címzettek!

 

2018 Június 5-én közmeghallgatás keretében ismételten feltettük a kérdést, hogy az ÉCSVCS Kft hova rakja azt az évi 50 millió forintot, amelyet a Szigetszentmiklósi csapadékvíz elvezetésre kap, miközben csapadékvíz elvezetés nincs is Szigetszentmiklóson!

 

Az ügyvezető Úr előkapott egy két oldalas cetlit, hogy sorolja cégének mi mindent sikerült az 50 milliós összegből 49 millió forintért elkövetni! Persze amellett, hogy ismerjük a városi állapotokat így pedig egy másodpercig se hittük el az elhangzottakat a Thököly út felsorolása megütötte még a mi fülünket is! S nemcsak azért, mert egy a Thököly úton lakó 84 éves mama ült a hátunk mögött, aki közölte, hogy a Thököly úton biztosan nem voltak munkálatok, hanem azért is mert még napjainkból is rengeteg képpel rendelkezünk arról, hogy ott milyen szörnyűek minden esőzés idején az állapotok!

 

Megtudnák mutatni nekünk a helyszínen, hogy ilyen állapotok mellett Önök hol és mit is végeztek? Nem számlát kérünk! Nem teljesítési igazolást! Ugyanis a papír bármit elbír! Mutassák meg a helyszínen, hogy amit a Thököly úti munkálatra mondtak az hol van és miként lehet felfedezni!

 

Megtisztelő válaszukat

mihamarabb várjuk!

 

 

Szigetszentmiklós, 2018. Június 10

 

Tisztelettel:

 

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök

2017 Május 31-én, kicsivel több, mint egy éve akadályozta meg az ellenzék, hogy betegeit zaklató nőgyógyász legyen a körzeti orvosa az egyik legnagyobb Szigetszentmiklósi körzetnek!

Kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt a 2017 május 31-ei testületi ülésen az RTL Klub stábja is megjelent, amelyet először nem értett senki sem! Hamarosan azonban kiderült, hogy Szigetszentmiklós város Önkormányzata az egyik legnagyobb körzetbe majdnem egy olyan orvost nevezett ki, akit nőgyógyászként betegei zaklatásáért fél évre sikerült eltiltani.

 

Az ügy érdekessége, hogy a praxis átruházási jog ügyletének számtalan hivatalon kell keresztül mennie. Ugyanakkor az orvos nevét az ellenzéki összefogás frakcióján kívül senki se ütötte be a google-be! Senki sem vizsgálta ki rajtuk kívül, hogy vajon mit hoz ki az internet erre a névre, miközben az interneten e kérdés vonatkozásában minden szerepel! Ha az ellenzék, akkor nem lett volna éber, akkor ma a legnagyobb körzetbe egy ilyen alak rendelne! Ez meg lett akadályozva Hála Istennek!

 

Az ügy tovább folyásaként a praxis azóta már gazdára lelt, egy női orvos személyében, akivel kapcsolatban reméljük jó orvos és jól kezeli a betegeket!

 

Csizek Csaba

Buckai Szövetség Egyesület

elnök

06-70-70-15-911

 

A zaklató nőgyógyász lebukásáról készült RTL Klubbos felvétel itt tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=cn1sv2IAZfA

Miért bújkálnak az SZTK vezetői beleértvea a képviselőt is? Mikor lesz lakossági fórum a 3,5 milliárdos TAO romról?

Tisztelt Szigetszentmiklósi Önkormányzat!

„Tisztelt” Polgármester Úr!

és

Kedves további címzettek!

 

 

 

2018 Június 5-én közmeghallgatás volt Szigetszentmiklóson! Szembe ütköző és feltűnő volt, hogy a 3,5 milliárdos TAO rom érintettjei, úgy mint Becz Péter egyesületi elnök, önkormányzati képviselő, Gazdasági bizottsági elnök, valamint Potoczki Tamás cégvezető nem voltak jelen! Olyan volt, mintha szántszándékkal arra törekedtek volna, hogy ne lehessen kérdezni ebben a kérdésben és ne is legyen kitől!

 

De miért nem? Mikor lesz pont tűzve e ügy végére? Mikor kerül le a város nevéről e szégyenfolt? Mikor lesznek kifizetve a futballisták? Mi lesz az utánpótlás gyerekekkel, a női focistákkal, a klubbal, s mi lesz a területtel? Hogyan élheti túl egy csapat, hogy sajtó hírek szerint is immáron csak az öregfiúk csapata maradt meg, s az egykoron bajnok csapat az NBII-ből az NBIII-on át a Megye I-ig süllyedt, majd szétesett két év alatt?

 

Mikor lesz lakossági fórum ebben a kérdésben? Mikor állnak ki a nyilvánosság elé az érintettek? Lesz-e következménye az esetnek, s ha igen, akkor az mi lesz?

 

Megtisztelő válaszukat

mihamarabb várjuk!

 

 

Szigetszentmiklós, 2018. Június 10

 

Tisztelettel:

 

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök

Nem hagyjuk, hogy út kialakítási ötlet miatt telkeket vágjanak ketté és házakat dózeroljanak el! Nem hagyjuk, hogy az Önkormányzat saját hibáját a lakossággal fizettesse meg!

Tisztelt Szigetszentmiklósi Önkormányzat!

„Tisztelt” Polgármester Úr!

és

Kedves további címzettek!

 

 

 

A Buckai Szövetség Egyesület részéről megdöbbenve állunk azon tény előtt, hogy a Szigetszentmiklósi Önkormányzat a Bucka közlekedésének, útszélességének problémáit még mindig a lakosság vegzálásával, megkárosításával, lehetetlen helyzetbe hozásával, s már-már terrorizálásával akarja megoldani! Megdöbbenve állunk az előtt, hogy olyan helyen akarnak utat építeni, ahol minden egybe épült és lenne alternatív útvonalnak máshol helye! Olyan helyen akarnak építeni, ahol telkeket vágnának ketté, házakat dózerolnának el és már megint semmibe vennék a lakossági érdekeket!

Azzal persze egyet értünk, hogy ha valakinek nem a földhivatali rajz szerinti helyen helyezkedik el a kerítése, akkor az vigye arra a helyszínre, de az hogy az ingatlan ellehetetlenüljön, egy papa a házának lehetséges eldózerolása miatt síró görcsöt kapjon a legkevésbé sem értünk egyet! Nem értünk egyet, mert annak a papának dolgos évei után pihenni kellene és nem a háza elvesztése miatt rettegnie!

 

Álláspontunk szerint a Buckai utak és a Bucka közlekedésének megoldása ott kezdődik, hogy azonnal leállítják a Buckai építési engedélyek kiadását, melyet a Helyi Építési Szabályzattal is szabályozhatnak, mert annak mindenkinek meg kell felelnie az építetőt és a Kormányhivatalt is beleértve!

 

Erre azért van szükség mert néptömegek érkezésének örvendeztünk, de a város az érkezésüknek megfelelő feltételeket nem teremtette meg! Úgy adott el telkeket és úgy adott építési engedélyeket, hogy sok esetben a telken csak ház fért el, de kocsi beálló, garázs, kert nem! Így az autósok az így szűk utak mentén voltak kénytelenek parkolni! Amíg ezt nem kezdik el leállítani bármely intézkedés a Buckai és a Szigetszentmiklósi közlekedésre vonatkozóan eseti és tüneti, így a valódi megoldást képtelen elhozni!

 

Önök a egyébként a Buckai közlekedés helyre állítására vonatkozó rendkívül provokatív és a lakosságot bántó gondolkodásukat nem most kezdték el! Egy Csépi úti ingatlantulajdonost elkezdtek fenyegetni, amikor dróthálós kerítése helyére és ugyanarra a vonalra téglakerítést akart felhúzni! Elkezdték fenyegetni, hogy meg ne próbálja felhúzni inkább húzza beljebb a kerítését! Ezt követően kiderült, hogy nemcsak, hogy nem kell beljebb húznia a kerítését, de még az út fele is az övé!

Akkor pedig amikor évekkel ezelőtt azzal kerestük meg Önöket, hogy le kell ülni a Csepel Autógyár területének mai tulajdonosával, az ÁTI Sziget Ipari Parkkal és minden egyéb hivatallal, hogy a Csepel Autógyár két kerítése között vagy részben területén építeni kellene egy Buckát elkerülő gyorsforgalmi utat, melyre átlehetne terelni az átmenő forgalmat, akkor Önök az első akadálynál elakadtak és nem mentek tovább! Az első akadály, hogy a két kerítés között Natura 2000-es védettségű részben mégis szennyezett erdő és talaj van! De ez nem lehet akadály! Meg kell keresni, hogy a Natura 2000-es terület is tiszteletben legyen tartva, megkezdődhessen elszennyezett részének megtisztítása és az elkerülő út is megépülhessen! Tárgyalni és tárgyalni kellett volna folyamatosan és következetesen! Sajnos nem ez történt meg! Inkább a Buckai lakosságot bántják ügyek menti kemény kiállás helyett!

 

Ott van ugyanakkor a Borz utca problémája! 2014-ben kiütközött, hogy az addig kezeletlen probléma útlezáráshoz vezetet és lakossági ellenálláshoz! Az osztatlan közös tulajdon rossz helyzetbe hozását nem fogja tűrni az ott található húszon tulajdonos! Önök egyirányúsítottak, így forgalmat feleztek!... Majd most támfalat bontanának és 4 métert szélesítenének? Biztos átgondolták Önök ezt? Nem félnek attól, hogy ismételt lakossági ellenállásba és útlezárásba ütköznek? Nem mellesleg az útszélesítést megrajzoló szakértőjük járt már valaha a helyszínen vagy a többi szakértőjükhöz hasonlóan az íróasztal mellől, a helyszínt nem is ismerve szakértet?

 

A közlekedés terén már arról, hogy a Csépi úton a járdát a Bucka boltig (mai nevén Bakterházig) ellehetne 1974 óta hozni nem is beszélünk, ahogy a Csépi út a Katasztrófavédelemnél történő útszélesítésének, villanyoszlop megoldhatóságának kérdéséről se! Álláspontunk szerint két lehetőség van! Önök vagy annyira utálják a lakosságot, hogy szánt szándékkal nekik kedvezőtlen, borzalmas döntésekre hajlandóak, vagy valójában nem is akarják megoldani a problémákat, mert tudják lakossági ellenállásba ütköznek, s akkor lehet a lakosságra kenni a felelősséget!

 

Bármelyik is igaz az

felháborító és szánalmas!

 

 

 

Szeretnénk már valami használható

megoldást is Önöktől látni!

 

Vagy ha ilyennel nem tudnak szolgálni ki kell állni és el kell mondani! Majd a szükséges következtetéseket és intézkedési szükségességeket le fogjuk vonni!

 

KÖSZÖNJÜK!

 

 

Szigetszentmiklós, 2018. Június 9

 

Tisztelettel:

 

                                                                                            Csizek Csaba

                                                                                 BUCKAI SZÖVETSÉG EGYESÜLET

                                                                                                             Elnök